kwalificaties-schema-max18plaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS

VROEGERE BENAMING

Examencommissie 1 , van de studierichting personenzorg, specialisatiejaar, en de onderliggende studierichting kinderverzorging

Secundair onderwijs

Volwassenenonderwijs Een certificaat kinderzorg, begeleider in de kinderopvang of kinderzorg/begeleider kinderopvang

Een certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg

Beroepsonderwijs

Een diploma van het derde jaar van de derde graad (= 7e jaar) van de volgende studierichtingen: Kinderzorg, Begeleider in Kinderopvang of Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang

Een studiegetuigschrift en een kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van de studierichting Kinderverzorging; een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van de studierichting Kinderverzorging; een brevet van het zesde leerjaar van de studierichting Kinderverzorging;

Een diploma van het onderwijs van het derde jaar van de derde graad van een naamloos jaar, als bij het diploma een door de verificateur van het Ministerie van Onderwijs en Vorming voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop vermeld is dat het leerplan kinderzorg volledig is gevolgd

Technisch onderwijs, tweede jaar van de derde graad

Een diploma van het tweede jaar van de derde graad van de richtingen:

Bijzondere Jeugdzorg

Verpleegaspirant

Sociale en Technische Wetenschappen

 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Jeugd- en Gehandicaptenzorg

|1

Versie februari 2015

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online