Somnus nr 2_2014

M ens sykehusene har årelange ventelister, vil tann- legene g jerne hjelpe flere søvnsyke. I Oslo, Drammen og Fredrikstad er nye søvnklinikker på vei.

søvnapné Stadig flere vil behandle

Claus Gamborg Nielsen står bak Drammen Søvnklinikk, og satser på klinikk i Oslo i neste omgang.

Georg Mathisen tekst og foto

I apnéskinnenes verden er det meste fremdeles uklart. Helseforetakene har ikke fått på plass rutinene sine, prak- sisen er forskjellig fra sted til sted, og anbudene som har gått ut så langt, har endt med klager og endringer. Søvnklinikker Men lenge før alt er på plass fra det offentlige helsevesenets side, står nye klinikker klare. Flere tannleger plan- legger å tilby både utredninger og behandling. De satser tverrfaglig og har fått med seg leger på laget. I sommer og høst åpner både Drammen Søvnklinikk og Somni Søvnklinikk – den siste med egen virksomhet i Fredrikstad og Oslo, men samarbeid med klinikker over hele landet. Håpet er å komme inn i ordnede for- mer og at søvnsyke skal få dekket behandlingen sin på linje med andre grupper som trenger medisinsk behandling. Men inntil det skjer, er

klinikkene klare for pasienter som vil og kan betale selv. Åtte år – Det er lang ventetid på mange sykehus, og også for å få privat behandling. Hvis du virkelig har pro- blemer, er det greit å bli hjulpet så snart som mulig, sier Claus Gamborg Nielsen. Han eier og driver Drammen Søvnklinikk, som åpner for fullt i høst. Han har også startet Oslo Søvnklinikk som eget selskap, men

noen virksomhet der blir det ikke før søvnklinikken i Drammen er innar- beidet. – Det er åtte år siden jeg begynte med snorkeskinner, og jeg var en av de første som begynte med det i

Norge, forteller Nielsen. Kompetansesenter

Han vil utvikle søvnklinikken til et kompetansesenter med søvnutred- ninger, tolkning av søvnregistrering og behandling som er skreddersydd for hver enkelt.

Hvis du virkelig har problemer, er det greit å bli hjulpet så snart sommulig. Claus Gamborg Nielsen

4

SOMNUS NR 2 - 2014

Made with FlippingBook Online newsletter