TheRecord_Volume50-51_1959-1960

��-� , Top Ms for1!11iJ � "8e In �� relays ' � city::.�1�,!i!, t :r,�o".:...���=-u:: 1...- .t WAA. DMi, WU'°"' byu,,-.. 0177-SO. &tltoitoolit.,outol'--ln =';.�x':.=_;:ci 1 :,..:;� ra ;::,:•;,: 1 :;�·� t �::"'mni;,::":.: Rael>.Socl&IProf - , &Doru.., and tJ.i with tellnmato Jlm.WH1ia,;;-11n th,high Jump, Inlddl- ?±f�:� !�°;��1����J�· 1 :!�1f�J:.��;-2,-.;�t � • 6-.t. • oophomoN, •l'f'-'" doublewin,..... Dick woo, tho 440 0 ...,.. � "" _,. IIDII Fran- in SU and the 220 low , hunl("' In K7. Bitlwon tho 2mile run ���i2=;1:: - : 0 �:W�.. � m ���1m��� 880 ai! 1 ����== ::�·.u -:_,�·�::.1� �:::...i lll ;:\! 1n J.ew;'oo2n<1an<11 n �� be ��:'3i.!f! ;: =��ln ':' lheme,,,�:i..1;: 1 �\h'S.�:·!E'.�;:� �J�tc::r.,,a:.�"!�"i� e ;r/ 1 !,��i!ac;.=:,� !:�i;:�::�,:: \I'�"'�' C::·Two Orangeme _ n �:Uey"'.":;..:e�::=.=:::u -;,.! �:�i.:!.: �

.............

:£-:5.._:::S:=�u.=-..::.:::. in::11..= a.gri;..:E ; nine . �: a� � L ..=. lwwldlDDtto,twllQ'�•tobo!fl'u.e: ��=�

�......,

� �AP11N�,=.c s. ............,.Lal__.OII W" i :�?=��- 1, �"H.._ 0..0.-,eoa�will IM;lp" 1W.:.t Halli. I. Clt!Np-°'CM'tMpllCt too ..,.., 1....,, a-,1c1- ��':.!.�- t :i��l�'*,! - la,tlllwaltint" � =���':h��:;r - �-=��S:� ... -11>ey1>aveatttnctJ>- :::·· J::�� �� � ,. 1 K ..: TH m -

, :::i=�����t1� <:ked [)oq 11P B=,i:::=-:..:::!�o: "' 1=.o'111eU: to play for �;:'1J:'���JJl;::�1n':'.t� 0 " 1 l!Mdlnc-Rider Cup ;;.·��.:!;�.� 11�.�:0 ...·:...:'. ffig��rJsEE�ft{�Rt�:ti�rt�����tf.t��tJ�� MorpHo

To vote••• ••"•1m>

£:�: = ·f::P·�=��t �= tum down & polnltr IM Nell olllot. Al no voooo &N rtebltftd 1 "-1",...' un1ll1hOeuttalolevUb'*11-.dto _ .. ..,.,.u.•our1.aln,youeon......_u .....,.,h.,,lf l in)'Ourballorl ci,LTovoH,""'q....UO,U. �� "' ...:.-...!t"'1.:':�"'':':.:;:;_ Altory0\lh&••......tle4"° " rllal· 1o1 ..,..,.....w,,1 .......... po1n..... u )'OU hos-e ola

, h' - -· - · -· ··--- °*-· · -··- · · · · - �.:�=; � ..�� ..:: ���7ii��:���];;t� ������.f?:f:lf?�� .wt,no ------- • -------·-··-··-··- :-;: 1: • ,.:�;:,";�. "'o: �:..::�:: ::,,:..;7: ;-:� •• ::.:::onpl�r=� lo tho - Pot..1- Panezl

---;-�..;-.-7,;;.:,C---',---7-'===-:.

j

' Deadline 1 for contribution, to . the UC:ORD Th�r�!y , _ 4p.m.

- = .- =':"= ::..-::::.:toli:; :: !i2= ==-= twn....:� t ���"'= ��..... == ::: k ": ........� 1 --wun<>Ullodor ... .i,,.....-.....·i1we.,.,.ployoortypoofpmo.-1J',_____ '- --llt-, __ ._.... *"lblll"l:I.H.wTOrl<.f1>F•'-IIIDs•tloL • Habpt wa'l lwln." - 1 11-N. lorlUDOof....,..,11,t .... '\ 'f l •••,,.. :::�'"'Ills- . � Po

Made with FlippingBook - Online magazine maker