Kirkkolaiva nro 19

n Onko arkesi haasteiden ja tehtävien esterata? Ras- kauttavatko huolet ja pelot mieltäsi? Mistä iloa arkeen? Tätä kysytään yhteiskristillisessä naisten tapaamisessa la 23.9. klo 15 Festipalvelussa Ylitorniolla. Aiheesta on puhumassa pastori, kirjailija ja toimittaja Satu Kreivi-Palosaari (kuvassa). Tilaisuudessa on runoa, mu- siikkia ja keskustelua kahvikupin äärellä (kahvi ja piirakka 5 euroa). Mukana ovat myös Anna-Liisa Tuoma, Ritva Lampela ja Mirjami Hyttinen. Vapaaehtoinen kolehti Romanian lasten jou- lupakettien hyväksi. Ylitornion muut tapahtumat: sivu 7 Mistä iloa arkeen? Naisten tapaaminen Ylitorniolla 23.9.

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 19 • 13.9.2017 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Kemin vaalipaneelista valoa kirkkoherran valintaan Ennakkoäänestys jatkuu pe 15.9. saakka. Vaalipäivä su 17.9.

Kemin kirkkoherraksi ehdolla olevat Kimmo Kieksi, Tuomas Tölli ja Nona Lehtinen vastasivat suuressa vaalitentissä kukin osaltaan samoihin kysymyksiin.

n Kemin kirkkoherranvaalin pa- neeli toi esille tuskin mitään oleel- lisesti uutta kolmesta ehdokkaasta: Kimmo Kieksistä, Tuomas Töl- listä tai Nona Lehtisest ä. Salintäyteiselle yleisölle lähes parituntinen tentti antoi kuitenkin omakohtaisen mahdollisuuden tar- kentaa näkemystään ehdokkaista, sillä nousihan kysymyksissä esille tärkeimmät avainasiat.

Kieksi muistutti, ettei seurakun- ta ole yritys vaan yhteisö, mutta realiteetit on hyväksyttävä. Hän tarkastelisi talousleikkauksissa ensi sijassa kiinteistöjä. Yhteistä näke- mystä tarvitaan, mutta tunteille ei voi antaa sijaa. Tölli myönsi, että talouteen tulee reagoida. Aihetta paniikkiin ei kui- tenkaan ole. Ratkaisujen tulee olla perusteltuja ja sidoksissa seurakun-

Tilaisuuden päättänyt vt. kirk- koherra Tapio Karjula tiivistikin annin oivallisesti toteamalla vaa- litentin tuoneen valoa valintaan. Yhteiseksi motivaatioksi halul- le pyrkiä Kemin kirkkoherraksi ehdokkaat nostivat viran tuoman mahdollisuuden vaikuttaa muu- hunkin kuin hallintoon. Kieksi painotti tavoitettaan johtaa seurakuntaa avoimempaan suun-

nan perustehtävään myös viroissa. Lehtinen koki, etteivät yt-neu- vottelut merkitse uhkaa tai työpaik- kojen menetyksiä, vaan mahdolli- suutta järjestellä työt tehokkaam- min olennaiseen keskittyen. Tiukka talous voi kirkastaa tekemisen mei- ninkiä. LUE LISÄÄ VAALI- PANEELISTA SIVULLA 3

taan. Tölli korosti, että seurakun- talaiset ovat kannustaneet häntä hakemaan virkaa. Lehtinen arvioi tuovansa työntekoon kannustuksen ja kyvyn päätöksentekoon. Talous ei pelota Konkreettinen päätöksenteko Ke- min seurakunnan tiukassa taloudes- sa ei pelottanut ehdokkaita.

Simo: Valtuuston pj iloitsee nuorten mopokirkosta

TERVOLASSA

DONKKIKSEEN!! Aika: 22.9.2017 klo 18 – 20 Paikka: Tervolan Seurakuntakeskus Kirkkokuja 4

n Simon kirkkovaltuuston pu- heenjohtaja Toivo Pirneskoski iloitsee seurakunnan monipuoli- sesta toiminnasta, jossa on tehty viime aikoina myös uusia avauk- sia. Pirneskoski kertoo Koti- maa-lehden haastattelussa tyyty- väisenä mm. viime kevään mo- pokirkosta. – Mopokirkkoon osallistui yli

Pirneskosken haastattelu verk- kolehdessä KotimaaPro.

viisikymmentä nuorta. Kun oi- keasta narusta vsedetään, niin kyllä ihmiset huomaavat seura- kunnan. Simon seurakuntakeskuksessa on menossa suuri remontti, jonka on määrä valmistua tässä kuussa. Remontin yhteydessä on tilai- suus nostaa myös seurakunnan sanoma reilusti esiin, kun julki- sivun päätyseinään tulee iso risti

Donkkis Big Night on 6-13-vuotiaiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Donkkis Big Night-tapahtumaan on vapaa pääsy! TERVETULOA! Järjestäjinä: Tervolan seurakunta ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Elämän lähteellä Muoniossa n Psalmin 36:10 sanat saivat johtaa ja muistuttaa hiippa- kunnan lähetysjuhlien vieraita siitä, miksi oli tärkeää lähteä liikkeelle. Muuttuvan maailman haasteet kutsuivat meitä Läh- teelle kuulemaan ja kokemaan Muoniossa jotakin sellaista, joka ei jatkuvasti ole muutok- sessa. Rovastikunnan lähetysväen yhteisen linja-automatkan jäl- keen saimme tuntea kylmän Olostunturin tuulen, halaavien ystävien lämmön ja odottavan tunnelman ohjelmasta.  Lue sivulta 5, mitä Ylitornion lähetyssihteeri Jaana Fiva poimi Lähteeltä Tervolan tapahtumat: sivu 7

Simon tapahtumat: sivu 7

Keminmaa: Kerhonohjaajakoulutus alkaa to 14.9.

n Kerhonohjaajien koulutus al- kaa to 14.9. klo 15.30 Vanhassa pappilassa. Se antaa valmiuden ohjata alakouluikäisten lasten kerhoja seurakunnassa. Seura- kunnassa on monimuotoista ker- hotoimintaa viikottain: Kokki-, sähly-, liikunta- ja perinteisiä ohjelmakerhoja ym. Otamme

ideoita vastaan uusista kerhois- ta. Myös aikuiset voivat toimia kerhonohjaajina ja tuoda oman osaamisen muiden iloksi. Il- moittaudu Virpille p. 040 766 6713 tai virpi.huttunen@evl.fi Koulutukseen kuuluu torstai- kokoontumisia syksyllä, la 16.9.

koulutuspäivä Kemissä ja Idea- päivä 3.2.2018. Voit osallistua halutessasi sekä isos- että ker- honohjaajakoulutukseen, sillä ne ovat vuoroviikoin.

Keminmaan muut tapahtumat: sivu 6

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-newsletter" TITLE="Learn about FlippingBook for Newsletters">FlippingBook</A> Online newsletter