VAB-Magazine september-oktober 2020

TEKST SOPHIE ALLEGAERT FOTO’S KARL BRUNINX

Hoge Venen Weg van de bewoonde wereld In een verre uithoek van ons land wacht een verstild en eenzaam gebied waar je uren, zelfs dagen, kunt wandelen. En toch hoef je geen verstokte stapper te zijn. Welkom in de Hoge Venen, het paradijs voor élke wandelaar.

DICHTBIJ

O ns land mag dan veel bijzonde- re hoeken en kanten hebben, de Hoge Venen, het oudste natuurre- servaat van Wallonië, is ongetwijfeld een van de meest intrigerende plekken. Net omdat alles hier zo compleet anders is. Dit uitgestrekte hoogplateau in de grens- overschrijdende vierhoek Eupen-Mon- schau-Malmedy-Spa valt immers met geen enkele andere vaderlandse plek te vergelij- ken. Dit is een brok pure, ongerepte wilder- nis. Een soort rauw en onherbergzaam oer- landschap van een halve provincie groot, zonder bewoning of landbouw. Weids, leeg en ruig. Ongezien in een land dat de ene lintbebouwing moeiteloos met de andere verbindt. Zeer on-Belgisch dus. De condi- ties zijn hier bovendien loodzwaar en al net zo atypisch. De winter duurt acht maan- den, de lente, zomer en herfst worden sa- mengebald in de resterende vier maanden en op een drafje afgehaspeld. Voeg daarbij Welk stuk van de Hoge Venen je ook doorkruist, je krijgt steevast imposante landschappen te zien.

200 dagen neerslag, 150 dagen mist, 134 vorstdagen en 43 dagen waarop je sneeuw spot en je krijgt spontaan rillingen. ’s Win- ters kan het kwik in de Hoge Venen gemak- kelijk tot -20 graden zakken en al voor eind september duiken de temperaturen onder nul. Tot eindmei kan het vriezen en pas dan smelt de laatste sneeuw. Alleen in juni, juli en augustus is dit uitgestrekte gebied gega- randeerd vorstvrij. Een heus arctisch kli - maat dus en dat zowaar in ons kleine Bel- genlandje. Eenmens zou bijna bang worden om af te zakken naar die hoge, kille wil- dernis, maar zodra we op een warme juli- dag uitstappen, is het genieten ohne Ende . Want ook dat zijn de Hoge Venen; vlotjes schakelen tussen Frans, Duits en Neder- lands. Liefst accentloos, net zoals de locals die switchen alsof ze in de drie landstalen opgevoed werden. Wie voorbeeld-Belgen zoekt, vindt ze in deze contreien. De perfecte inleiding Starten doe je in een van de toegangspoor- ten: Haus Ternell of Natuurcentrum Bot- range. Van hieruit vertrekt een resemwan- delroutes en krijg je bovendien heel wat info geserveerd. En wie na zo’n inspan- nend maar deugddoend lusje terugkeert, kan zichmeteen op het terras installeren en er een streekbier of hapje bestellen. In Na- tuurcentrum Botrange krijg je bovendien

5

13

SEPTEMBER-OKTOBER 2020 REIZEN

Made with FlippingBook - Online catalogs