VAB-Magazine september-oktober 2020

VOORWOORD

Terug naar school? Volgens het etymologisch woordenboek is het woord vakantie afgeleid van vacantia , middeleeuws Latijn voor een dag zonder rechtszittingen. Na verloop van tijd evolueerde de betekenis naar schoolvrije periode, wanneer er niet gewerkt wordt. De zomervakantie zoals we die vandaag kennen, ontstond in de negentiende eeuw in het kielzog van de industriële revolutie. Socialisten en vakbonden pleitten voor kortere werkdagen en meer ruimte voor rust en recreatie. Daarbij paste natuurlijk de roep om meer vakantie. Vrienden van mij vinden twee maanden schoolvakantie te lang. Beiden zijn buitenshuis werkende ouders en voor hen is het vaak oeverloos puzzelen. Er zijn trouwens nog meer nadelen verbonden aan zo’n lange rustperiode. De economie vertraagt, om maar iets te noemen. En niet iedereen beëindigt de vakantie met opgeladen batte- rijen; er zijn ook mensen die achterblijven met een gebroken relatie. Verder lopen kansarme schoolkinderen ‘zomerverlies’ op. De leer- winst die ze tijdens het schooljaar boeken, zijn ze begin september voor een deel weer kwijt en de kloof met hun klasgenootjes wordt groter. Nog een minpunt is dat heel wat kinderen zich na een tijdje stierlijk beginnen te vervelen. Niet dat ik daar zelf ooit last van had. Vrijheid, blijheid: voor mij was de zomervakantie een heerlijke tijd van spelen en ravotten. Het is september, de speeltijd is weer voorbij. Hoe wijd de schoolpoorten opengaan, hangt af van het coronavirus. Om directies en leraren bij te staan, heeft de overheid een heus kleurboek samen- gesteld met maatregelen, richtlijnen en scenario’s. Groen staat voor ‘risico zo goed als onbestaand’, geel voor ‘laag’, oranje voor ‘matig’ en rood voor ‘hoog’. Waarschijnlijk starten we in gele modus. Voor een grote groep leerlingen is het ettelijke maanden geleden dat ze nog op de schoolbanken mochten plaatsnemen. De vraag is hoe groot de impact van de gemiste lessen zal zijn. We duimen alvast voor een zo coronavrij mogelijk schooljaar. En voor een lange, zorgeloze zomer- vakantie in 2021.

Jan Creten,

hoofdredacteur

jan.creten@vab.be

Ontdek meer op vabmagazine.be

3

SEPTEMBER-OKTOBER 2020 VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs