VAB-Magazine september-oktober 2020

DUITSLAND

In het weekend laat Rapunzel haar haren naar beneden vallen uit de historische Trendelburg.

1. Ook in Schloss

5. Het oude stadshuis

Wilhelmstal in

van Hessisch

Vervloekt! Midden op de Märchenstraße ligt de stad Kassel, waar de broers Grimm het grootste deel van hun leven woonden. We stoppen er in de Grimmwelt en leren dat Jacob enWilhelm niet alleen sprook- jesboeken schreven. Hun levenswerk – wat ze niet klaar kregen omdat het zo omslachtig was – was het eerste, Duitse woordenboek; een woorden- boek, zo compleet dat er ook scheldwoorden wer- den opgenomen. In het midden van de Grimmwelt vind je dan ook een scheldwoordmachine. Kinde- ren kunnen zich hier helemaal laten gaan; voor elk scheldwoord uit het Grimms’ woordenboek roept de machine er eentje terug. Tot grote hilariteit van twee kleine meisjes die, in een recordtijd, een hele reeks Duitse scheldwoorden leerden. Doornroosje, Rapunzel en de rattenvanger We rijden verder naar het noorden en stoppen in Sababurg, een van de oudste wildparken in Duits- land. Terwijl we oog in oog staanmet de wolf, zien we in de verte het kasteel van Doornroosje. Daar kussen Doornroosje en haar prins elke zondag in het openluchttheater op het kasteelplein. Wij kiezen voor Rapunzel die, enkele kilometers verder, in het weekend haar haren naar beneden laat vallen uit de historische Trendelburg. We eten Rapunzelhaartaart, luisteren tijdens onze lunch naar de muzikale prins en beklimmen de Rapun- zeltoren, met een folderkelder en een duizeling- wekkende wenteltrap. Het koud zweet loopt ons nog over de rug wanneer we op het uitzichtplat- form al de dorpen in de wijdte, met traditionele vakwerkhuizen, bewonderen. Terug op de begane grond, springen de kinderen jubelend in de auto om het volgende sprookje te lezen. Wie in Hameln stopt, mag zich verwachten aan rattenbloed en gerechten als rattenstaart op de menukaart van elk terras. Maar voor wij kunnen bestellen omuit te vissenwat dat betekent, komt de rattenvanger uitend voorbij in een bont gekleurd pak. Onze kinderen rennen hemmeteen achterna, dus laten we de menukaart voor wat ze is en bren- gen onze meisjes in veiligheid. Baron von Münchhausen Deze zomer wordt Baron von Münchhausen 300 jaar. Ook al is het verhaal over de leugenbaron die op een kanonskogel door de lucht vloog niet uit het

Calden wordt de

Lichtenau herbergt

'Märchenwoche'

ook het Frau Holle

vrolijk gevierd.

Museum.

2. De 600 kilometer

6. Als het raapzaad

lange sprookjesroute

in volle bloei

loopt van Hanau tot

staat, dan wordt

Bremen.

de Märchenstraße

geopend door

3. De meisjes in

een feestelijke

Schwälmer Tracht

Sprookjesweek

doen denken aan

in Bad Sooden-

Roodkapje.

Allendorf.

4. De toren van

7. In Trendelburg laat

Wilhelmsthal

Rapunzel wekelijks

was vast een

haar haren naar

inspiratiebron voor

beneden vallen.

de broers Grimm.

sprookjesboek van de broers Grimm, het verhaal werdwereldberoemd en is in Rusland enOost-Eu- ropa een van de meest populaire kinderverhalen. Een goede reden omde laatste etappe van onze uit- stap in deMünchhausenstad Bodenwerder door te brengen en meer over dit sprookje te leren. In het majestueuze kasteel vanMünchhausen la- ten we de bedden opschudden en de tafel rijkelijk dekken. Het Schlosshotel Münchhausen is een van de mooiste hotels uit Midden-Duitsland, met een restaurant waar bekende chef-koks gastronomische weekends en sprookjesachtige diners organiseren. Het grootse feest omhet 300-jarige jubileumvan de baron te vieren, werd vanwege het coronavirus uitgesteld tot in het najaar. Theaterstukken, een bij- zondere tentoonstelling over de leugenbaron en de origine van het verhaal en tal van kinderactivitei- ten zullen doorlopen tot in 2021 en je de ongeloof- waardige verhalen over de reis naar de maan en de trektocht dwars door de aarde laten ontdekken. Voor onze kinderen, maar ook voor ons, was deze sprookjesroute een afwisselende en originele ma- nier omDuitsland te leren kennen. Maar blijf op de weg; laat je niet verleiden door peperkoeken huis- jes of een vriendelijke wolf…

WIST JE DAT… deze sprookjes in 2005 Unesco Werelderfgoed werden?

32

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs