VAB-Magazine september-oktober 2020

TEKST KEN DIVJAK

Wat gebeurt er met mijn

de auto?

MOBILITEIT

De naweeën van het dieselschandaal, striktere LEZ-normen en de hervorming van de autofiscaliteit dwingen steeds meer bestuurders naar een nieuwe auto. Maar waar gaan al die oude wagens naartoe?

D e redenen om een nieuwe auto te kopen, zijn legio. De één mag de la- ge-emissiezone niet meer binnenmet zijn oude diesel, terwijl de ander meer heil ziet in een schone benzine of zelfs een hy- bridevoertuig dat scaal interessanter is. Parallel daarmee opereert de leasemarkt die bedrijfswagens al na vier jaar uit het verkeer haalt, met nog meer occasies tot gevolg. Het merendeel van die tweedehandswa- gens wordt doorverkocht en opnieuw in- geschreven in België, terwijl een ander deel geëxporteerd of zelfs gerecycleerd wordt. Logisch gevolg: er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag ‘Wat gebeurt er met mijn oude auto?’, al maakt dat dewegen die tweedehandswagens kunnen volgen er niet minder interessant op. Het klassieke stramien Als privépersoon heb je eigenlijk maar twee opties. Of je verkoopt je wagen zelf aan een andere particulier, of je laat hem

over aan de garage. In het eerste geval moet je wel zorgen voor de keuring voor ver- koop, die samenmet de verplichte CarPass moet bewijzen dat je wagen in goede orde verkeert en doorverkocht mag worden. Het is een piste die best wat inzet vraagt – mede omdat je een advertentie moet ma- ken en publiceren – maar ze levert door- gaans wel meer op dan de tweede optie. Een garagist die jouwwagen overneemt om door te verkopen, zal eventuele gebreken moeten verhelpen alvorens de wagen met garantie aan te bieden. Gezien dat proces altijd een nancieel risico inhoudt voor de concessie speelt dat in de prijsbepaling bij overname. Export Zo ver, zo duidelijk – maar dan vertroe- belt het plaatje een beetje. Het is namelijk lang niet zeker dat je ex-wagen effectief in de tweedehandsselectie van de dealer belandt. Misschien verdeelt hij het merk

in kwestie niet of doet hij gewoon niet in occasies, waardoor er een derde partij aan te pas komt. Dat zijn doorgaans opkopers die contacten onderhouden met verschil- lende garages en auto’s afnemen die bij ons niet (meer) populair zijn maar elders (nog) wel. Het gros van die wagens gaat naar Oost-Europa, zeker als het diesels be- treft, terwijl een goed deel nog steeds naar Afrika wordt verscheept. Dat zijn evenwel niet meer de wrakken van weleer, omdat de douanehefngen op jongere auto’s be- duidend gunstiger zijn geworden. Toch geven Afrikaanse opkopers nog steeds de voorkeur aan Japanse auto’s, liefst met benzinemotoren omdat diesel er vaak van ondermaatse kwaliteit is. Leasewagens Bij bedrijfswagens ligt de zaak nog an- ders. Dergelijke auto’s worden doorgaans voor vier à vijf jaar geleaset, waarna ze eveneens geëxporteerd worden of – en dat is nieuwer – opnieuw in het ofciële dea- lernet belanden. De meeste importeurs hebben tegenwoordig immers een twee- dehandsselectie met gecerticeerde au- to’s die zelden meer dan 150.000 kilome- ter hebben gereden en maximaal vijf à zes jaar oud zijn. Leasemaatschappijen doen iets gelijkaardigs door ex-bedrijfswagens ook in België door te verkopen of – en dat

Het gros van de exportwagens gaat naar Oost-Europa, zeker als het diesels betreft, terwijl een goed deel nog steeds naar Afrika wordt verscheept.

54

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs