VAB-Magazine september-oktober 2020

is ook nieuw – klaar te stomen voor een tweede leasetermijn aan interessantere tarieven. We weten immers allemaal dat een auto die correct onderhouden is bij een erkende dealer niet versleten is na vier jaar, maar er gemakkelijk nog eens zo lang tegenaan kan. Hybrides en EV’s Toch is er nog een andere reden waarom tweedehandsauto’s steeds langer in Bel- gië blijven, en dat is de complexiteit van de technologie. Dat ze in Afrika liever geen modellen met veel elektronica wil- len, is alom bekend. Maar hetzelfde geldt ondertussen ook voor de export naar an- dere EU-landen. Door betere zuiverings- systemen, milde of doorgedreven hybri- de set-ups en slimme veiligheidsfeatures worden auto’s almaar duurder, wat moei- lijker verkoopt in Oost-Europa. Tegelij- kertijd hebben de Belgische concessies er alle belang bij om auto’s langer in hun

eigen circuit te houden, bijvoorbeeld door gecerticeerde occasies aan te bieden en daar eveneens onderhoudscontracten op te voorzien. Met een nieuwe wagen moet je immers maar om de 30.000 kilometer naar de garage, waardoor het oude ver- dienmodel onder druk komt te staan. En dan zijn er natuurlijk nog de elektrische wagens, die op remmen en banden na haast geen periodiek onderhoud nodig hebben en al helemaal te complex zijn voor de klassieke export. Recyclage Door al het voorgaande is de gemiddelde leeftijd van auto’s in België gestegen van 13,7 jaar in 2005 naar 16,4 jaar in 2019. Worden ze daarna niet geëxporteerd naar Afrika, zoals jaarlijks toch nog met 350.000 voertuigen gebeurt die tussen de 15 en 25 jaar oud zijn, dan worden ze in gespeciali - seerde centra ontmanteld en gerecycleerd onder toezicht van Febelauto. Het streefdoel

is dat minimaal 95% van het gewicht van alle ingezamelde voertuigen hergebruikt, gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd wordt. België doet met 97,3% nu al beter, waardoor het oude beeld van een geperste carrosserie met alles erop en eraan wel de- gelijk tot het verleden behoort. Hoe dat hele proces precies in zijnwerk gaat, inclusief de recyclage van accusystemen uit geëlektri- ceerde auto’s, belichtenwe dan ook graag in een video op vabmagazine.be!

HOE WORDT DE ELEKTRISCHE BATTERIJ GERECYCLEERD? Benieuwd hoe onze oude wagens en de baerijen van elektrische auto’s

gerecycleerd worden? Surf naar vabmagazine.be/recycleren-autos en bekijk onze video!

55

SEPTEMBER-OKTOBER 2020 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs