VAB-Magazine september-oktober 2020

TEKST STIJN SMETS FOTO FLYWEL

OOSTERWEELWERKEN

De Oosterweelwerken stomen gestaag verder. Het zwaartepunt zal dit najaar op de omgeving rond Linkeroever liggen. Dat zal gepaard gaan met tijdelijk aangepaste verkeerssituaties en mogelijke verkeersproblemen. Wat brengt het najaar?

Heraanleg E34 tussen Sint-Anna Linkeroever en Waaslandhaven-Oost Waar en wanneer? Deze werf ligt op de E34 tussen de aanslui- tingscomplexen Waaslandhaven-Oost en Sint-Anna Linkeroever en loopt van eind augustus 2020 tot het najaar van 2021. Wat en hoe? De rijbaan wordt volledig opnieuw aange- legd. Afwisselend wordt de zuidelijke en de noordelijke rijbaan vernieuwd. Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden gaat het zuidelijke deel (rijrichting Linkeroever/ Ring Antwerpen) van de snelweg dicht en verloopt het verkeer in beide rijrichtingen op de noordelijke rijbaan van de E34 op 2x2 versmalde rijstroken. Later wordt er gewis-

seld en gaat het noordelijke deel dicht (rij- richting Zelzate) en verloopt het verkeer in beide rijrichtingen op de zuidelijke rijbaan van de E34 op 2x2 versmalde rijstroken. De tijdelijke op- en afrit 8Waaslandhaven-Oost en de op- en afrit 7 Sint-Anna Linkeroever blijven tijdens deze heraanleg open. Heraanleg E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West Waar en wanneer? Deze werf ligt op de E17 tussen het op- en afrittencomplex 17 Zwijndrecht en het knooppunt Antwerpen-West en loopt van half oktober tot de zomer van 2021. De exacte startdatum is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de voortgang van de werven die al aan de gang zijn.

Wat en hoe? De rijbaan wordt volledig vernieuwd. Er worden nieuwe tunnels onder de snelweg aangelegd en de bestaande tunnels worden vernieuwd. Die dienen voor de nieuwe toekomstige aansluitingen op de E17 en voor etsers en voetgangers. Eerst gaat het noordelijke deel van de snelweg (rijrich - ting Gent) dicht en verloopt het verkeer in beide rijrichtingen op de zuidelijke rijbaan van de E17 op 3x3 versmalde rijstroken. Later wordt er gewisseld en gaat het zuide- lijke deel (rijrichting Antwerpen) dicht en verloopt het verkeer in beide rijrichtingen op de noordelijke rijbaan van de E17 op 3x3 versmalde rijstroken. Aan het op- en afrittencomplex in Zwijndrecht is de afrit komende van de Kennedytunnel sinds kort denitief afge- sloten. Volg je richting Gent en heb je be- stemming Zwijndrecht? Dan rijd je voor- bij de oude afrit Zwijndrecht en keer je in Kruibeke via de tijdelijke brug. Zo bereik je de afrit Zwijndrecht richting Antwerpen aan de zuidzijde van de snelweg. Deze si- tuatie blijft bestaan tot de nieuwe verbin- dingsweg klaar is. Vanaf 17 oktober is de afrit in Zwijndrecht wel opnieuw bruik- baar voor het verkeer van de R1/E34. De oprit in Zwijndrecht voor het verkeer rich - ting Antwerpen wordt ook denitief ge- sloten. Dat gebeurt op 1 september. Rijd je dan vanuit Zwijndrecht richting Antwer- pen? Dan neem je de oprit in Zwijndrecht richting Gent en keer je in Kruibeke via de tijdelijke brug. Via de E17 bereik je zo de Kennedytunnel of de R1/E34. Op ter - mijn verdwijnen de huidige op- en afrit- tencomplexen in Zwijndrecht en Linker- oever. Beide worden vervangen door één nieuw complex.

ZOWIL MEN ONGEVALLEN VOORKOMEN TIJDENS DE WERKEN De Oosterweelwerken zijn ingrijpend en het staat zo goed als vast dat ze ook de nodige verkeershinder zullen veroorzaken. Er zullen dus ongetwijfeld ɲles ontstaan. Om kop- staartaanrijdingen te vermijden, wordt een aantal voorzorgen genomen. Waarschuwingsborden risicozone ongevallen Op de E17 werden gele borden geplaatst met het opschriɾ ‘risicozone ongevallen’. Zo worden weggebruikers bijkomend gewaarschuwd dat ze een zone inrijden waar aangepast rijgedrag noodzakelijk is.

Dynamische verkeerssignalisatie Met dynamische verkeerssignalisatie wordt de snelheid geregeld. De maximumsnelheid bedraagt 70 km/u, maar die wordt automatisch verlaagd als het verkeer te druk wordt. Digitale infoborden ɲlestaartbeveiliging Er staan digitale infoborden langs de E17 nabij Sint-Niklaas en langs de E34 nabij Melsele die de afstand tot de ɲle aangeven. De informatie wordt bijgewerkt als de ɲles langer of korter worden.

Voorlichting en informatieverspreiding Via infosessies, webinars en (social) mediacampagnes worden bewoners, lokale ondernemers en weggebruikers gesensibiliseerd. Ook buitenlandse verkeerscentra en transportfederaties worden ingelicht en navigatieaanbieders krijgen de laatste informatie om hun systemen aan te kunnen passen aan de nieuwe verkeerssituaties.

58

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs