VAB-Magazine september-oktober 2020

TEKST STIJN SMETS FOTO’S WIM KEMPENAERS

Ca doet ɲetsen

Fietsen zat al in de lift, maar sinds de lockdown stegen de cijfers nog meer. De fiets is er niet alleen meer voor recreatief gebruik, maar ook voor functionele verplaatsingen.

O ver de coronacrisis valt weinig po - sitiefs te zeggen, behalve dan mis- schien dit: het heeft ons nog meer dan voorheen richting ets gedreven. Dat blijkt duidelijk uit het aantal oproepen dat VAB-Fietsbijstand ontving. Tijdens de lockdown kwamen er op sommige week- enddagen tot drie keer zo veel meldingen van etspech binnen, en dat van zowel recreatieve etsers als pendelaars. Uit een bevraging van VAB blijkt dat tijdens de eerste periode van de coronacrisis 1 op de 10 automobilisten die nog fysiek naar het werkmoesten, was overgestapt op de ets. Fietstellers meten grote stijging Die positieve cijfers worden ook bevestigd door de etstellers die het Agentschap Wegen en Verkeer op vijftien locaties in

daan kunnen worden door wie vroeger met het openbaar vervoer naar het werk reis- de. Door een onveiligheidsgevoel worden de trein, tram of bus misschien vaker ver- meden. Het is belangrijk dat die mensen niet massaal overstappen op autogebruik. Daarom roept VAB de overheid op om te blijven investeren in veilige en goede ets- infrastructuur en de bedrijven om een po- sitief etsbeleid uit te dokteren. VAB le- vert zelf alvast de nodige inspanningen. Zo maken werknemers aanspraak op een etsvergoeding, zijn er op het hoofdkan- toor etsstallingen met oplaadfacilitei- ten, kleedruimtes en douches, kunnen bedienden een voordelige etsleasing af- sluiten en mogen etsende werknemers rekenen op VAB-Fietsbijstand voor hun woon-werkverplaatsingen. Guy fietst voortaan naar het werk In het midden van de coronacrisis kocht Guy (foto) een elektrische ets. Hij is van plan die te blijven gebruiken voor zijn woon-werkverkeer. “Het irriteerde me dat hoewel ik op tijd met de auto vertrok vaak toch veel tijd kwijtspeelde door bijvoor- beeld wegenwerken of een vuilniswagen die met zijn ophaalronde bezig was. Ik

ons land plaatste. De teller in Machelen mat in de laatste week van maart een stij- ging met 193% ten opzichte van diezelfde periode in 2019. In april en in zekere mate ook nog in mei was duidelijk zichtbaar dat er vooral in de namiddag werd geetst. Op dat moment zaten heel wat Vlamin- gen in technische werkloosheid thuis en dus haalden velen ter ontspanning de ets van stal. Vanaf juni zijn er weer duidelijk ochtend- en avondspitsen in de etstel- lingen, waardoor blijkt dat opnieuwmeer mensen de ets namen om naar het werk of school te gaan. Nu heel wat mensen (opnieuw) van de ets hebben geproefd, is het zaak om die positieve tendens aan te houden. We halen op die manier heel wat auto’s van de weg, maar dat voordeel zou weleens teniet ge-

1 op de 10 automobilisten die nog fysiek naar het werk moesten, stapte over op de fiets.

62

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs