VAB-Magazine september-oktober 2020

Ken jij het verschil?

Dit is een doodlopende weg voor alle verkeer.

Dit is een doodlopende weg voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

DE ANTWOORDEN

. A: Prioritaire voertuigen met zwaailicht en sirene mogen een rood licht voorbijrijden, maar ze moeten eerst stoppen om te kijken of dat veilig kan. Ze mogen op geen enkel moment de andere weggebruikers in gevaar brengen.

. C: Een fietser is een bestuurder. Wanneer je een bestuurder inhaalt, moet je de richtingaanwijzer gebruiken.

. A: Je mag niet stilstaan en parkeren op de rijbaan in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.

4

5

. C: Dit verkeersbord duidt aan dat het inhalen van een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen verboden is. Dat verbod geldt voor alle bestuurders, dus ook voor motorrijders.

Mag de motorrijder mij inhalen?

Ik wil dit voertuig, dat linksaf wil, langs rechts inhalen.

A Ja, want het inhaalverbod geldt enkel voor auto’s.

A Dat mag als ik daarbij geen andere weggebruikers hinder.

. C: Je mag met de wagen niet over een fietspad rijden. Je mag er ook niet op stilstaan of parkeren.

B Ja, op voorwaarde dat er geen tegenliggers zijn.

B Dat mag, maar enkel buiten de bebouwde kom.

C Nee.

C Dat mag niet.

VAB-Rijschool 078/22.30.30

> vabrijschool.be

67

SEPTEMBER-OKTOBER 2020 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs