VAB-Magazine september-oktober 2020

Colofon

VAB-Magazine Pastoor Coplaan 100 2070 Zwijndrecht redactie@vab.be vab.be | vabmagazine.be

Hoofdredacteur Jan Creten

Adjunct-hoofdredacteur Ellen Van Damme

Eindredactie Sofie Roth

Redactie Stijn Smets

Vormgeving Larisa Van Houtven

Bandenpech was de voornaamste reden waarvoor VAB-Reisbijstand assistentie moest verlenen.

Grafisch concept Stapel Magazinemakers

Coverbeeld Karl Bruninx

Verantwoordelijke uitgever Geert Markey, Gedelegeerd bestuurder VAB

Toch een drukke zomer bij VAB-Reisbijstand

955 km file stond er op de drukste zaterdag ( juli) in Frankrijk.

We zijn een reislustig volkje. Toen de Europese gren- zen op 15 juni opnieuw openden, gingen de oproepen op de alarmcentrale van VAB-Reisbijstand in stij- gende lijn. Er is weliswaar een daling in het aantal oproepen ten opzichte van vorig jaar, doordat heel wat mensen toch voor een vakantie in eigen land kozen, maar die is beperkt en kleiner dan verwacht. De absolute topper dit jaar is Frankrijk. Veel land- genoten kozen duidelijk voor een bestemming van waaruit ze nog gemakkelijk weer naar huis zouden kunnen terugkeren bij ziekte of een opstoot van het coronavirus. In de eerste helft van de zomer kwamen er vanuit Frankrijk zelfs 24 procent meer oproepen binnen voor technische bijstand dan vorig jaar. Ook bij de medische interventies staat Frankrijk boven- aan. Vorig jaar kwam 1 op de 10 medische dossiers uit Frankijk; dit jaar maar liefst 1 op de 3.

Adverteren in VAB-Magazine?

VAB-Media 03/253.60.80 | media@vab.be

Sales Manager Gwendy Van Cauter

Scandinavië was deze zomer duidelijk minder populair. Een belangrijke verklaring is dat Belgische toeristen in bepaalde periodes niet welkom waren in Noorwegen en Denemarken, en dat Zweden lange tijd te maken had met hoge besme מּ ingscijfers.

Brand Advisor Tom Goossens

Brand Coordinator Anouk Bellefroid

Overname uit de inhoud is slechts toegestaan na schriﬞelijk akkoord. De redactie en de uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de in advertenties opgenomen teksten. Op redactionele pagina’s vermelde teksten zijn bedoeld als praktische informatie en hebben geen publicitaire bedoeling.

In deze landen moest VAB het meest technische bijstand leveren:

. Frankrijk . Nederland . Duitsland . Italië . Spanje

De volgende editie van VAB-Magazine verschijnt op 26 oktober 2020.

€ 116 is het bedrag waarvoor je

Uit deze landen kwamen de meeste oproepen voor medische bijstand: . Frankrijk . Italië . Spanje . Griekenland . Duitsland

hele gezin een volledig jaar kan rekenen op de professionele hulp van VAB-Reisbijstand.

> vabreisbijstand.be

76

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs