Greenity18

Oproep studieclub aan machinebouwers: ‘Pas de pelmachine aan’

N iet meer pellen zou de beste oplossing zijn, maar daar is de markt volgens Pennings niet klaar voor. De studiegroep ziet de pelmachine als een van de belangrijkste oorzaken voor de verspreiding van de fusariumschimmel, verantwoordelijk voor zuur. Om de bollen goed te pellen, worden ze eerst in een stoomcel natgemaakt. De bollen gaan op de pellijn eerst door de ontklisteraar en vervolgens over de rollen van de pelmachi- ne. De rollen daarvan worden ook vochtig gehouden, om de kans op schade aan de bollen zo klein mogelijk te maken. Die rollen trekken de steelresten en de wortels van de bol, maar beschadigen toch ook de neuzen. Eventueel aanwezige zuurschimmels komen op de vochtige rollen en tasten zo de rest van de partij aan. KAN ZO NIET LANGER “Wij willen een andere machine, een andere manier van pellen. Deze techniek is minstens dertig jaar oud, maar het lijkt wel of er niets meer aan ontwikkeling wordt gedaan. Zo kan het niet langer, zuur kost de sector miljoenen euro’s. Het moet anders. Waarom pellen we eigenlijk nog, als zoveel schade ontstaat”, vroeg Pennings retorisch. Volgens de teler kampen de bedrijven met zuurpercentages boven de tien procent. “Dubbele cijfers!” Aan tafel met de studiegroepleden en teeltbegeleider Bob Bisschops van Delphy kwam het antwoord op de vraag zeer snel. Bisschops: “Als we niet pellen, kunnen we niet goed sor- teren. Dan komen er verschillende maten bij de consument terecht.” In narcissen is dat geen probleem, maar bij tulpen is het ongebruikelijk. “We hebben het dus zelf gedaan”, stel- de Pennings vast. “We praten al vijfentwintig jaar over zuur en het wordt steeds erger. We moeten het oplossen. Wie een goed idee heeft, kan zich melden bij Delphy.” De teler heeft getest wat het effect is van het afleveren van ongepelde bollen. Voor de groei blijkt het niets uit te maken. Dat was overigens al bekend uit de broeierij, waar ook wordt gewerkt met ongepelde bollen. “Het ziet er alleen ruiger uit, ondanks het schonen van de bollen. De kans op zand tussen de bollen is ook groter”, zag Pennings. Later rooien leverde minder stengelresten tussen de bollen op, maar om zuur tegen te gaan wordt juist zo vroeg mogelijk gerooid. POETSEN De studiegroep inventariseerde de verschillende peltechnie- ken, maar vond geen oplossing. Poetsen in plaats van spoelen en pellen kan volgens leden het zuurpercentage naar beneden brengen, maar dan blijven er zand- en kleiresten over tussen de bollen. Varianten op de pelmachine blijken te storingsge- voelig of ze zijn om onduidelijke redenen van de markt ver- dwenen of hebben het productiestadium zelfs niet gehaald. Onderzoeker Martin van Dam van Wageningen UR beloof- de uit te zoeken of tussen die vindingen geen mogelijke

“Doe iets aan die pelmachine, want het zuurprobleem in de tulpen loopt uit de hand.” Tulpenkweker Simon Pennings in Noordwijkerhout deed deze oproep vorige week tijdens een bijeenkomst van de studiegroep Tulp 2 op zijn bedrijf.

Tekst en fotografie: Hans van der Lee

Simon Pennings legt uit wat van een pelmachine wordt verwacht.

14

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online