Greenity18

De bezoekers van de bijeenkomst van de studiegroep Tulp 2 krijgen uitleg bij de pelmachine van Pennings in Noordwijkerhout.

oplossing te vinden is. “Ik kan mij een machine herinneren die de wortels eraf draaide. Nooit meer teruggezien, helaas.” Met robots is dezelfde beweging te maken als bij handmatig pellen, maar de capaciteit van die techniek ligt nog te laag. Handmatig pellen is beter, maar daar zijn de bedrijven in- middels te groot voor geworden en het aanbod van personeel is te klein. “Dat zo’n pelmachine maar zes weken per jaar wordt gebruikt, maakt het er niet makkelijker op.” Pennings: “We hebben geïnvesteerd in rooimachines, kisten en droogcapaciteit en dat scheelt zuur. De pelmachine vervangen is het laatste punt dat we moeten aanpakken.” Inmiddels wordt wel geëxperimenteerd met een ander soort rubber op de rollen van de pelmachine, dat minder vocht vraagt en waarschijnlijk de kans op verspreiding van zuur verkleint. RUIMTE TUSSEN DE ROKKEN Ondertussen wordt ook naar andere oplossingen gezocht. Zo heeft een van de studieclubleden de capaciteit van de zuur- scheider vergroot. Volgens Van Dam te begrijpen, maar zuur wordt dan te laat gevonden. “De zuurscheider werkt op basis van ruimte tussen de rokken van de bol. Als dan zuur wordt gevonden, is het te laat. We werken juist aan een manier om zuur eerder aan te tonen.” De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels subsidie toege- zegd voor een haalbaarheidsstudie naar nieuwe technieken. De KAVB hoopt op extra subsidie voor de ontwikkeling. Ver- tegenwoordigers van de Rabobank, ook uitgenodigd op het bedrijf van Pennings, opperden ook om naar andere sectoren te kijken. Als voorbeelden noemden ze champignonplukro- bots en aardappelsorteermachines. Pennings: “Als er een gar- nalenpelmachine gemaakt kan worden, moet dit toch ook kunnen. Fusarium chemisch bestrijden doe ik liever niet, ik wil zo duurzaam mogelijk werken. Bovendien verwacht ik dat het zuurprobleem alleen maar groter wordt door de klimaatverandering. We zien hogere bodemtemperaturen en dus groeit de kans op zuur.”

5 juli 2018 Beschadigde neuzen na een gang over de rollen van de pelmachine: invalspoort voor schimmels.

15

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online