Greenity18

Zomerserie Hoe is het imago van het bollen- vak? Die vraag staat centraal in een vierdelige serie. In dit nummer van Greenity het eerste deel.

5 juli 2018 ‘spannend, verrassend, exclusief, bijzonder, hip en gezond’. Hoezo negatief imago? Wel denken de respondenten dat bloembollen ‘gedoe en bewerkelijk’ zijn, een aspect waar in de communicatie nog aan gewerkt kan worden. Mooie resultaten, vindt Deutekom. Maar, geen reden om achterover te leunen. “Belangrijk is om te weten waar die 7,6 als waardering op is gebaseerd. Het antwoord op die vraag geeft handvatten om van dat cijfer een 8 te maken.” Want er moet altijd ontwik- keling zijn. “Dat is noodzakelijk om vooruit te komen. Bloembollen zijn onze nationale trots. Ze verdienen een steviger podium dan ze nu krijgen.” verband wordt gebracht met landschap, ter- wijl die invloed er wel degelijk is. “Kennelijk valt hierover ook nog wat te communiceren”, concludeert Deutekom. WAARDERING Ook uit het onderzoek uit mei 2017 van Kantar Public (voorheen TNS Nipo) naar de maatschappelijke waardering voor landbouw en visserij blijkt dat de waardering over het algemeen neutraal tot (zeer) positief is. De landbouw wordt gewaardeerd met een 7,7. Dit is ongeveer gelijk aan eerdere metingen (vanaf 2007), met dat verschil dat de respon- denten beter bekend zijn met de sector en meer waarde hechten aan de landbouw dan aan de visserij. Er is waardering voor ‘hard werkende boeren’ en voor de bijdrage aan de samenleving en economie. Wel is men kritisch ten aanzien van de aandacht voor milieu en dierenwelzijn. Driekwart van de bevolking vindt het belangrijk dat Nederland ook in de toekomst over agrarische bedrij- ven beschikt. Opvallend is ook dat hetzelfde aantal respondenten ‘agrarische bedrijven noodzakelijk acht voor de toekomst’. Ook met het imago van het product lijkt niet veel mis te zijn, zo blijkt uit onderzoek dat Anthos in 2017 liet uitvoeren door Neuren- sics. Respondenten waren consumenten in de leeftijd van 35 tot 50 jaar en 51+, zowel gebruikers als niet-gebruikers van bloem- bollen. Zij beoordelen bloembollen als

17

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online