Greenity18

Tulpenteelt in Nederland in perspectief

Wat hebben Johan Cruijff, Rembrandt, molens, klompen en tulpen met elkaar gemeen? Het zijn Nederlandse iconen die ons land elk op hun eigen manier op de kaart hebben gezet. De tulp is zelfs een van de motoren van onze economie. Welke cultivars zijn de drijvende krachten daarachter? Flynth kijkt kritisch naar de cijfers.

Tekst: Hans Tesselaar, Flynth adviseurs en accountants | Fotografie: René Faas

N ederland is het epicentrum van de mondiale tulpensector (teelt, broei, veredeling en handel). Meer dan 95% van de sectoracti- viteiten is direct of indirect in handen van Nederlandse bedrijven of van bedrijven die grotendeels door Nederlanders worden aan- gestuurd. Volgens een rapport dat de Ra- bobank onlangs uitbracht, groeit de markt voor tulpenbollen nog steeds. In 2017 zijn in Nederland 2,4 miljard stelen geprodu- ceerd en 2,3 miljard tulpenbollen geëxpor- teerd. Bovendien komt twee derde van de in het buitenland gebroeide stelen van in Nederland geteelde bollen. De exportwaar- de van de tulpenbollen in 2017 was 220 miljoen euro en die van snij- en pottulpen 440 miljoen euro. De droogverkoop en de binnenlandse consumptie daarbij opgeteld, oversteeg in 2017 de productiewaarde van tulpen de 1 miljard euro gemakkelijk. Kortom, de tulp is voor BV Nederland big business. Waarmee wordt die productie nu eigenlijk behaald en wat is de invloed van oud en nieuw sortiment? In tabel 1 is te zien hoe het areaal zich ontwikkelt.

• Deze 23 cultivars zijn goed voor 75% (1.804 ha) van de totale stijging in areaal (2.375 ha) in vijf jaar tijd. • In 2012/13 waren er zeventien cultivars met meer dan 100 ha. Vijf jaar later besloegen deze zeventien cultivars nog steeds meer dan 100 ha. • Van de tien tulpen met het grootste areaal in teeltjaar 2017/18 stonden er vijf jaar geleden 7 ook in de top 10. • Strong Gold blijft verreweg de grootste cultivar. Waar Strong Gold vijf jaar terug in omvang nog 30% groter was dan de nummer twee, is Strong Gold in omvang nu ruim twee keer zo groot dan nummer twee (nog steeds Leen van der Mark). • Het aandeel van Strong Gold in teeltjaar 2017/18 bedraagt 8,72%, oftewel op elke 11,5 geteelde hectare in Nederland is één hectare Strong Gold. • Van de 23 cultivars met een omvang van meer dan 100 ha in teeltjaar 2017/18 zijn er negentien in omvang gestegen de afgelopen vijf jaar. Alleen Ben van Zanten, Yellow Flight en Dynasty zijn gedaald, maar deze drie cultivars zijn met een omvang van meer dan 100 ha

Uit de tabel blijkt dat het areaal tulpen in Nederland de afgelopen vijf jaar met 23% ( 2.374 ha) is gestegen tot 12.567 ha. Daarnaast is te zien dat het aantal cultivars (excl. de onder divers samengevoegde culti- vars) met 20% (308 cultivars) is gestegen tot 1.862. Rekening houdend met uit de statis- tiek weggevallen cultivars komt de stijging boven de 23% uit. Oftewel de stijging van het areaal is gelijk aan de stijging van het aantal nieuwe cultivars. INVLOED NIEUWE CULTIVARS Wat is dan de invloed van nieuwe cultivars in de productie? En zorgt het nieuwe sor- timent voor het broodnodige verse bloed? Tabel 2 toont tulpencultivars met een omvang van meer dan 100 ha in 2017/18. De volgende conclusies zijn te trekken: • Het tulpenareaal is in vijf jaar gegroeid met 2.375 ha, een stijging van 23%. • Er zijn 23 cultivars met een beteelde oppervlakte van meer dan 100 ha. • Deze 23 cultivars zijn samen goed voor 40,2% van het areaal, oftewel 23 soorten zorgen voor grofweg 40% van de tulpen- productie in Nederland.

20

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online