Greenity18

5 M I NUT EN

Marius Kesteloo (66) is (nog) directeur van Kesteloo Bloembollen bv in Breezand. Inmiddels is hij al 51 jaar betrokken bij het familiebedrijf. Zijn betrokkenheid is er bepaald niet minder op geworden. ‘Combi van bio en chemie blijft’

mooi product dat niet te rijp of onrijp is, waar de afnemer goed aan verdient en dat de eindklant een mooi product oplevert voor de vaas of de tuin.” Ondernemerschap is… “Best ingewikkeld met alle regels en wetten. Som- mige activisten schetsen een overdreven beeld van het middelengebruik, dat moeten we niet pikken. Beter kunnen we het tegendeel bewijzen. Nu zien we al dat sommige regels rond middelengebruik worden teruggedraaid. Terecht ook. Eén keer onkruidbespuiting kan minder milieubelastend zijn dan vier keer wiedeggen met de tractor.” Wat mij raakt is… “Dat wij overschotten niet rigoureus aanpakken. In plaats daarvan wordt een artikel de grond inge- boord en de prijzen het graf ingeluld. Met zo’n kleine groep kwekers moet het toch haalbaar zijn de productie in de hand te houden.” Het koudegolfje in februari… “Heeft op de zandgrond in de Noord niet veel kwaad gedaan, hoewel sommige gewassen toch wat vroeg verval tonen na een week warmte. Ik verwacht geen laat oogstseizoen.” Wat je echt gezien moet hebben, is… “De vrolijkheid van de mensen in de vele landen waar ik heb gereisd en waar de bevolking met een heel klein stukje land en hoegenaamd geen water toch een bestaan heeft weten op te bouwen.” Mijn favoriete moment van de dag is… “Als aan het einde van de dag een klus naar mijn zin is geklaard. Dan een lekker wijntje of bollen toetsen en alleen maar dikkerds vinden!” Ik werk in deze sector… “Omdat het vroeger heel vanzelfsprekend was dat je meehielp op het bedrijf. Dat scheelde een medewerker en zelf verdiende je al jong geld. Ik heb het beleefd vanaf de truffel en horrebok tot aan computergestuurde oogstmachines - een heel mooie tijd.”

Marius Kesteloo 66 jaar Directeur Kesteloo Bloembollen bv

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Innovatie is… “Gewasbeschermingsmiddelen zo verder ontwik- kelen dat zij minder schadelijk zijn dan bepaalde schimmels, parasieten en ongedierte. Een combi van bio en chemie zal er altijd blijven. Kijk maar naar de geneeskunde, alleen met een alternatief kom je er niet.” Over vijf jaar… “Hoop ik nog steeds een florerend bedrijf te hebben met in het bestuur de derde generatie.” Politiek vind ik… “Vaak kortzichtig en ondoordacht. Beleid moet veel meer in samenwerking met ondernemers en de plaatselijke bevolking tot stand komen. Er zijn al zoveel verkeerde beslissingen genomen, bijvoor- beeld met te veel grazers en wild in de natuur en nu weer met de wolf. Het ganzenprobleem pak je aan bij het begin door simpelweg eieren te prik- ken.” Kwaliteit is… “Superbelangrijk. Onder kwaliteit versta ik een

Volgende keer

CARLIEN VERBRUGGEN

“De volgende kandidaat is Carlien Verbruggen. Zij is onze overbuurvrouw en getrouwd met een bollenkweker. Carlien is een enorme aanpakker, moeder van vier kinderen en ze heeft ook nog een baan bij de rechtbank.

Knap hoe ze dat allemaal doet.”

5 juli 2018

23

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online