Greenity18

S T I G A S T I P

Bel voor meer informatie naar Mar- cel van Diepen (06-20140798), de Stigas ServiceDesk: 085-0440700 (kies 1), mail naarmarcel.van.die- pen@stigas.nl, of ga naar www.sti- gas.nl

Werken bij warm weer

Tekst en fotografie: Stigas

Er is in de loop der jaren een sterke toename van het aantal zomerse da- gen (>25°C) en extreme temperatu- ren. Voor de gezondheid is het van belang daarmee rekening te houden tijdens de werkzaamheden. Enkele algemene tips: • Als het kwik hoog oploopt, is het af te raden zwaar, inspannend werk te doen. • Begin vroeg op de dag als het nog koel is. • Pas de kleding aan en draag lichte, dunne, katoenen kleren. • Drink regelmatig en niet te koud water (of beter nog: isotone sport- drank). Wacht niet tot je dorst krijgt. Neem een fles water mee naar de werkplek. • Als de urine duidelijk donkerder van kleur is, betekent dit dat je te weinig drinkt. • Drink geen koffie, want dat werkt vochtafdrijvend en daarmee ver- lies je uiteindelijk extra vocht. Daarnaast is het belangrijk je goed te beschermen tegen de zon: • Werk in een overall of lange broek

• Bij diarree. Dan is er behalve vocht, extra verlies van essentiële zouten. Het gevaarlijke van warmte is dat sommige lichamelijke reacties hier- op soms zo geleidelijk ontstaan, dat u deze niet meer voelt aankomen. Het is belangrijk om de volgende symptomen in de gaten te houden: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeid- heid, duizeligheid, flauwte, snelle hartslag en spierkrampen. Deze klachten kunnen wijzen op een te- kort aan vocht en uiteindelijk leiden tot uitdroging. Als daarbij ook symptomen zijn als braken, spierkrampen en bleek zien, dan kan er sprake zijn van een zonnesteek. Eerste hulp bij een zonnesteek: • Breng het slachtoffer naar een koele omgeving en laat deze bij voorkeur liggen. • Geef het slachtoffer niet te koude (sport)drank te drinken, echter alleen als deze goed bij kennis is. • Bel 112 als de toestand niet snel verbetert.

en draag een shirt met lange mouwen. • Draag een pet. Het liefst met een flap die de nek en oren bedekt. • Smeer onbedekte huid in met zonnebrandcrème (dat beschermt tegen UVA en UVB met factor 20 of hoger). Hoe hoger de factor, hoe langer de werking. Smeer je na iedere pauze opnieuw in. • Werk tussen 12.00 en 15.00 uur zo min mogelijk in de zon. Of zorg voor afscherming op bijvoorbeeld de wiedkar of rooimachine. Wanneer moet je extra oppassen? • Bij bepaalde ziekten, bijvoorbeeld suikerziekte of een hart- of lon- gaandoening. • Bij hoge bloeddruk, zwangerschap, overgewicht, gevoelige huid en bij een minder goede of slechte conditie. • Bij medicijngebruik. Plastabletten kunnen op warme dagen te veel vocht afdrijven. Middelen tegen allergie (anticholinergica) remmen het zweten en middelen die de psyche beïnvloeden verstoren de temperatuurregeling.

28

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online