Greenity18

‘Kun je tulpen telen in Bleiswijk?’

De grootste concentratie van tuinbouwexperts ter wereld. Zo omschreef teamleider Sjaak Bakker de businessunit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research in Bleiswijk. Tijdens de editie van het Flower Science Café die er op donderdag 21 juni 2018 plaatsvond, bleek dat de verhuizing van het bloembollenonderzoek van Lisse naar het hart van de Nederlandse glastuinbouw veel efficiency- en synergievoordelen biedt. Maar enige scepsis is er ook. ‘Kun je tulpen telen in Bleiswijk?’

Tekst: Cees de Geus | Fotografie: René Faas

E en gebied met veel kassen, waarin bloemen, planten en vooral ook glasgroenten veelal op substraat wor- den geteeld, en kleigrond die zich goed leent voor de teelt van aardappelen en spruiten. Dat is de omge- ving waarin ook het bloembollenonderzoek de komende jaren wortel moet schieten. Tijdens het Flower Science Café, op 21 juni, draaide WUR-teamleider Sjaak Bakker van de businessunit Glastuinbouw & Bloembollen er niet omheen: de verhuizing was onvermijdelijk en kan niet los worden gezien van de opheffing van het Productschap Tuinbouw en de nieuwe publiek-private leest waarop het tuinbouwonder- zoek is geschoeid. VEEL RAAKVLAKKEN Diverse reorganisaties reduceerden het aantal bloembollen- onderzoekers in Lisse de afgelopen jaren tot acht, waardoor volgens Bakker een ‘kritische ondergrens’ werd bereikt. Tot zover het sombere nieuws, wat Bakker betreft, want tijdens het Flower Science Café benadrukte hij dat de verhuizing naar Bleiswijk veel efficiency- en synergievoordelen biedt. “Thema’s als ‘energie en klimaat’, ‘water en emissie’ en ‘duurzame gewasbescherming’ spelen niet alleen in de glastuinbouw maar ook in de bollenteelt. ‘Het nieuwe telen’ en ‘Het nieuwe vermeerderen’ hebben veel raakvlakken. Dankzij de vele crossovers kunnen we veel van elkaar leren. ‘Vermindering van de verdamping bij de broeierij van tul- pen’ is een voorbeeld van onderzoek dat in Lisse is gestart en dat naadloos past binnen het thema ‘energie en klimaat’ en kan profiteren van de hier al opgedane plantenfysiologische kennis.” ‘BUITENGEBEUREN’ Bakker stipte de recente vrijstelling van het gebruik van ECA-water bij de desinfectie van proceswater in kook-, spoel- en dompelbaden aan als een goed voorbeeld van het grote belang van onderzoek voor de sector. In verband met de komst van de bollenonderzoekers wordt de WUR-locatie in Bleiswijk met 250 m 2 kantoor- en laboratoriumruimte uitgebreid en dat wordt zeker geen ‘eilandje’ binnen het glastuinbouwonderzoek, voorspelde hij. “Ook een thema als ‘high tech systemen’ biedt veel synergiemogelijkheden. De

Onderzoeker Gerben Messelink vertelde over teeltoverstijgende projecten, zoals de biologische bestrijding van mijten.

Eric Poot, teamleider Gewasfysiologie: “We willen daar zijn waar het relevant is voor de bollenteelt.”

36

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online