Greenity18

Vreemde naam? De meeste glastuinders en bollentelers zal het worst zijn, maar taalpuristen is het vast een doorn in het oog: de nieuwe naam van de WUR-businessunit waarin het bloembollenonderzoek is opgegaan. ‘Glastuinbouw & Bloembollen’ is een com- binatie die schuurt. Maar ‘Glastuinbouw & Bloembollenteelt’ werd wellicht als te lang beoordeeld, om maar te zwijgen van het alternatief: ‘Glasgroenten, glasbloe- men en -planten en bloembollen’. Kortom: ‘Glastuinbouw & Bloembollen’. Niet hele- maal correct, wel duidelijk.

gerberascout die in de gerberateelt meeldauw in een vroeg stadium detecteert, kan wellicht een impuls geven aan de ontwikkeling van een automatisch ziekzoeksysteem in de bollen.” Dat Bakker ook enkele innovatieve voorbeelden uit de glas- groenteteelt aanhaalde, die verder afstaat van bollentelers dan de sierteelt onder glas, inspireerde een van de aanwe- zigen misschien tot de vraag of het ‘buitengebeuren’ straks niet ondersneeuwt. “Nee”, beloofde Bakker. “We houden elders proefvelden aan en hebben hiernaast net twee hectare aangekocht.” Eric Poot, teamleider Gewasfysiologie, wees in dat verband op het project ‘Vitale lelieteelt’ waar hij later dieper op in zou gaan. “Er ligt een proefveld in Drenthe. We werken samen met Proeftuin Zwaagdijk en we zijn in overleg met Hobaho. We willen daar aanwezig zijn waar het relevant is voor de bollenteelt.” ‘CLUB VAN 100’ Namens de vernieuwde businessunit Glastuinbouw & Bloembollen greep onderzoeker Jan Willem de Vries het Flower Science Café aan om de ‘Club van 100’ toe te lichten, die is opgericht toen duidelijk werd dat de vertrouwde geldstromen richting het tuinbouwonderzoek opdroog- den. “Gericht op toeleveranciers en handelsbedrijven in de glastuinbouw, betekent de Club van 100 het verschil tussen een kennisachterstand en een kennisvoorsprong. Momenteel hebben we meer dan 70 leden, die minimaal twee jaar lang € 15.000 per jaar betalen. De helft van dat geld gaat naar Business-to-Business-onderzoek, waarvan de resultaten voor privégebruik zijn. De andere helft gaat naar pre-competitief onderzoek, waar de hele sector zijn voordeel mee kan doen. In navolging van de glastuinbouw, ben ik ervan overtuigd dat de Club van 100 ook in de bloembollenteelt het gat kan opvullen dat het Productschap Tuinbouw op onderzoeksge- bied heeft achtergelaten.” Namens de Keukenhof plaatste directeur Bart Siemerink daar kanttekeningen bij. “Heeft de bollensector de omvang en de slagkracht om er op een goede manier gebruik van te kunnen maken? Welke ondernemers of organisaties gaan de vragen definiëren waarmee de onderzoekers in Bleiswijk aan de slag kunnen?”

5 juli 2018 EVERGREEN Kun je bollen telen in Bleiswijk? Tijdens een toelichting van onderzoeker Martin van Dam op het Evergreen-onderzoek naar ‘plantengroei bevorderende rhizobacteriën’, werd die vraag bevestigend beantwoord. Met dien verstande dat de teelt niet in de grond plaatsvond, maar in bakken in het laboratorium. “Daarvoor hebben we met fusarium besmette zandgrond laten aanrukken, die afkomstig was uit teeltge- bieden.” De resultaten van de laboratoriumproeven vormen volgens Van Dam het uitgangspunt voor een vervolg, in de vorm van een ‘proefopzet op een praktijkperceel’.   VITALE LELIETEELT Voordat het Flower Science Café zijn naam waarmaakte, in de vorm van een afsluitende ‘netwerkborrel’, kregen de bezoekers een rondleiding door de goed geoutilleerde kassen van de WUR-businessunit Glastuinbouw & Bloembollen. Eric Poot, teamleider Gewasfysiologie, ging daarbij uitgebreid in op het project ‘Vitale lelieteelt’, dat onder het motto ‘van cyclische teelt tot eenrichtingssysteem’ de lelieteelt moet verduurzamen door ziektevrij weefselkweekmateriaal onder beschermde omstandigheden door te telen tot grof plant- goed. Onderzoekster Ineke Stijger gaf een toelichting op het project ‘Plantenvirussen in het vizier’, dat zich onder andere richt op de virusziekten TVX en Augustaziek in tulpen. Haar collega Gerben Messelink zoomde in op een van de projecten die teeltoverstijgend zijn en dus het best kunnen worden aangepakt op een locatie met glastuinbouw- en bloembol- lenonderzoek onder één dak: de biologische bestrijding van mijten, waaronder de tulpengalmijt, in onder andere tulp, braam, gerbera en bromelia.

37

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online