Greenity18

C O L UMN

Kwekersvereniging: stoppen met prijsafspraken of toetreden tot BVS Stoppen met prijsafspraken of toetreden tot Bol van Samenwerking (BVS). Dat zijn de twee keuzes die kwekersverenigingen hebben. Zelf prijs- en areaalbeleid uitvoeren is niet meer toegestaan vanwege regelgeving voor mededinging. Afgelopen half jaar heeft CNB bijeenkomsten gehad met besturen en leden van kwekersverenigingen. In deze bijeenkomsten heeft CNB veel vragen over mede- dinging en BVS kunnen beantwoorden. Ook heeft CNB samen met de verenigin- gen voorbereidingen getroffen voor de keuze die moet worden gemaakt. Wat blijkt is dat vraagstukken over mededinging bij de leden van kwekersver- enigingen zwaar op de maag liggen. “Dat begrijpen wij maar het accepteren van deze verandering is toch onvermijdelijk”, aldus Paul Peters, manager bemidde- ling bij CNB. Iedere vereniging staat voor de keuze tussen twee opties: 1. stoppen en op eigen naam verkopen; 2. toetreden tot BVS. Optie 1 betekent stoppen met het maken van prijs- en areaalafspraken. Optie 2 betekent dat de bevoegdheid tot het maken van prijs- en areaalafspraken bij BVS ligt. Vanuit CNB en BVS wordt alles op alles gezet om de leden van kwekersver- enigingen in dit proces te begeleiden. Heeft u vragen over dit artikel of wilt u meer weten over BVS? Neem dan contact op met Paul Peters, 06 - 20 41 10 35, of kijk op www.bvs.nl. WAT IS BOL VAN SAMENWERKING? BVS (Bol van Samenwerking) is een jaar geleden opgericht om de samenwerking tussen kwekers te optimaliseren en te professionaliseren. De huidige opzet en werkwijze van kwekersverenigingen kan niet worden voortgezet in verband met mededingingsrisico’s. BVS neemt deze risico’s weg en brengt de samenwerking naar een hoger niveau. Dit gebeurt door voor kwekers en kwekersverenigingen op een professionele manier productieplanning en verkoop te verzorgen, waarbij het gezamenlijk belang vooropstaat. De ambitie van BVS is om uit te groeien naar dé plaats waar individuele markt- partijen bij elkaar komen voor samenwerking in de verkoop. BVS is er voor bestaande kwekersverenigingen die gezamenlijke productie en verkoop willen voortzetten, maar ook voor kwekers die willen gaan samenwerken of zich willen aansluiten bij collectieve verkoop. Kijk voor meer informatie op www.bvs.nl.

Eeuw van het ambacht

Leo van Leeuwen — directeur l.v.leeuwen@cnb.nl

5 juli 2018 Heeft u zelf ook zo’n speeltuin? Blijf vooral nuchter en nieuwsgierig is mijn devies. Zo is het weinig effectief om big data als een soort heilige graal te beschouwen en daar je toekomst van te laten afhangen; je gaat hem niet vinden. Maar klein beginnen, bij- voorbeeld met small data om de stap te zet- ten van ‘doe meer met ongeveer’ naar ‘me- ten is weten’. Wetenschap is vakmanschap! 5 juli 2018 U kent de term ‘vakmanschap is meester- schap’ vast wel. Het rijkt verder dan het nostalgisch en vakkundig gebrouwen bier- tje uit Groenlo. Vakmanschap dreigde be- gin deze eeuw een uitstervend fenomeen te worden. De toekomst zou worden overge- nomen door ‘artificial intelligence’, roboti- sering, ‘machine learning’ en big data en de samenleving zou virtualiseren. Zo is een ro- bot met al die technieken in staat een glas bier te herkennen en op te drinken. Maar hij weet echt niet wat een biertje is en hoe dat smaakt en wij wel. Lijkt mij dus niet echt het aangenaam gezelschap om een am- bachtelijk gebrouwen biertje mee te gaan drinken in Groenlo. Maar wat blijkt, en waar raakt men steeds meer en weer van overtuigd, dat slimme machines niet zonder vakmensen kunnen. In de bollen kijken we daar natuurlijk niet van op. Bollen telen is een ambacht en alle technieken ten spijt, je moet er continu met je neus op zitten. En dan nog heb je niet alles in de hand, dat is nu wel weer geble- ken. Maar ik draai hem even om: kunnen vakmensen nog zonder slimme machines? Ik denk dat je het niet moet willen en dat samenwerking met andere vakmensen es- sentieel wordt. Recent heb ik daarover een boeiende presentatie bijgewoond van Jacob van den Borne, die met vele partijen samen- werkt om precisielandbouw van woorden naar daden om te zetten. Zijn bedrijf is naar mijn mening een speeltuin voor vakmensen in vele disciplines, waar theorie en praktijk mooi kunnen samensmelten.

Agenda

1 en 2 augustus CNB Gladiolendagen 13 t/m 18 augustus CNB Crocosmiadagen 20 t/m 24 augustus CNB Dahliadagen 22 t/m 24 augustus Holland Dahlia Event 22 t/m 24 augustus CNB op Plantarium

5 juli 2018

39

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online