Greenity18

VOO RWOO R D

Gaat tulp aardbei achterna? Hans van der Lee — Hoofdredacteur h.v.d.lee@greenity.nl Resultaten van de oogst zijn zeer wisselend, weten we nu druk wordt gerooid. Het grillige teeltseizoen met de vorst in maart, zeer hoge temperaturen in mei en grote droogte is daar een van de voornaamste oorzaken van. Vooral het oude assortiment lijdt daaronder, horen we als we naar de telers luisteren die we bena- derden voor het beeld van de oogst. Zuur steekt ook weer flink de kop op en dat zet een rem op de opbrengsten. Bepaalt deze schimmel dan nu de grens aan de groei van de tulpensector? Het CBS kwam afgelopen week met de bijna-definitieve cijfers van 2018. De afgelopen twintig jaar zijn we ruim vijfduizend hectare meer bollen en knollen gaan telen, het afgelopen jaar kwam er duizend hectare tulpen bij. En van een hectare weten we ook nog eens meer leverbaar te halen. Dat kan, maar het moet duurzamer, zegt de Rabobank. Ook accountantsbureau Flynth zegt dat groei logisch is, maar plaatst daar ook kanttekeningen bij. De veredeling moet met een antwoord op ‘Strong Gold’ komen. Nieuwe cultivars breken nauwelijks door. Straks gaat het net als in de aardbeien, waar ‘Elsanta’ het dominante ras is. Er zijn wel betere rassen dan ‘Elsanta’, maar de retail wil er niet aan. Bij de pioe- nen (van 580 naar 930 hectare in een jaar) lijkt zich trouwens hetzelfde af te tekenen. Daar is ‘Sarah Bernhardt’ de ‘Strong Gold’ en heeft Phytophthora de rol van het zuur. Kortom, bij wie ligt die bal nu om de groei in goede banen te leiden? Bij de veredelaar, de handel of de kweker? Grote kans dat u het antwoord niet weet als u deze Greenity uit heeft, maar stof tot nadenken vindt u zeker. Het goud staat inmiddels deels voor de droogwand en als minder is geoogst, blijkt het misschien ook echt goud.

5 juli 2018 VERANTWOORDELIJKHEID:  De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingennietteplaatsendanweltewijzigenof intekorten.Overnamevanartikelen,berichtenof fotografie isuitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE: Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur). FOTOGRAFIE: RenéFaas. VORMGEVING: FilieNicolaenLiannevan ’tEnde. UITGEVERS: KAVBenCNB.ADRES:Heereweg347,2161CALisse,Postbus31,2160AALisse,tel.0252-431117of 0252-536966(kantoorA.Dwarswaard),www.greenity.nl, info@greenity.nl. ABONNEMENTEN: (excl.6%BTW):Nederland€265,–per jaar,Europa€285,–per jaar,buitenEuropa€315,– per jaar. Aan- of afmelden bij JohnMeijer, tel. 0252-431 173, administratie@cnb.nl. Meer info over abonnementen opwww.greenity.nl. ADVERTENTIES: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com. ISSN: 2589-4099.

5

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online