Greenity18

professioneel partner voor boom en bloembollen kwekers! profes ione l partner voor bo en bloe bollen kwekers! professioneel partner voor boom en bloembollen kwekers!

Al sinds 1998 houdt de firma Jan-Pol zich met succes bezig met de verwerking van bloembollen voor de Nederlandse kwekers, eerder in samenwerking met Burger en de Blank en Arcazen. Wij als firma Jan-Pol gaan nu rechtsstreeks en op eigen titel verder. Jaarlijks schubben wij circa 10 miljoen leliebollen, daarbij hollen wij circa 2,5 miljoen hyacintenbollen en hebben wij kwaliteit en hygiëne hoog in het vaandel Wij beschikken over gespecialiseerd personeel en communiceren in Nederlands en Engels. Jan-Pol garandeert hoge hygiënestandaard en leveringen binnen afgesproken termijn. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een scherpe oerte. Wij gaan graag voor u aan de slag!” Bij Jan-Pol bent u aan het juiste adres voor deze diensten. Bel of stuur ons een e-mailbericht voor een geheel vrijblijvende oerte.” website: www.leliesschubben.nl janpolbrzozie@interia.pl staan op ons bedrijf! Al sinds 19 8 houdt de firma Jan-Pol zich met suc es bezig met de verwerking van bloembollen voor de Nederlandse kwekers, e rder in samenwerking met Burger en de Blank en Arcazen. ij als firma Jan-Pol ga n nu rechts tre ks en op eigen titel verder. Ja rlijks schubben wij circa 10 miljoen leliebollen, da rbij hollen wij circa 2,5 miljoen hyacintenbollen en heb en wij kwaliteit en hygiëne ho g in het va ndel ij beschik en over gespecialise rd persone l en co uniceren in Nederlands en Engels. Jan-Pol garande rt hoge hygiënestandaard en leveringen bin en afgesproken termijn. Ne m gehe l vrijblijvend contact met ons op vo r e n scherpe oerte. ij ga n gra g voor u aan de slag!” Bij Jan-Pol bent u a n het juiste adres vo r deze diensten. Bel of stu r ons een e-mailbericht vo r e n gehe l vrijblijvende oerte.” website: www.lelies chub en.nl janpolbrzozie@interia.pl sta n op ons bedrijf! Al sinds 1998 houdt de firma Jan-Pol zich met succes bezig met de verwerking van bloembollen voor de Nederlandse kwekers, eerder in samenwerking met Burger en de Blank en Arcazen. Wij als firma Jan-Pol gaan nu rechtsstreeks en op eigen titel verder. Jaarlijks schubben wij circa 10 miljoen leliebollen, daarbij hollen wij circa 2,5 miljoen hyacintenbollen en hebben wij kwaliteit en hygiëne hoog in het vaandel Wij beschikken over gespecialiseerd personeel en communiceren in Nederlands en Engels. Jan-Pol garandeert hoge hygiënestandaard en leveringen binnen afgesproken termijn. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een scherpe oerte. Wij gaan graag voor u aan de slag!” Bij Jan-Pol bent u aan het juiste adres voor deze diensten. B l of stuur ons e n e-mailbericht voor een geheel vrijblijvende oerte.” website: www.leliesschubben.nl janpolbrzozie@interia.pl staan op ons bedrijf!

Fred Steenvoorden: +31 653 719 915 Jan Falkowski: +48 602 136 815 Fred Ste nvo rden: +31 653 719 915 Jan Falkowski: +48 602 136 815 Fred Steenvoorden: +31 653 719 915 Jan Falkowski: +48 602 136 815

greenity-steenvoorden 180611.indd 1 SCHUIMAPPARAAT T

11-06-18 14:04

Op zoek naar vakmensen voor een tijdelijk of vast dienstverband?

Plaats dan uw vacature in

Bel 023-5714745 en vraag naar RemcoWijnhout of mail naar r.wijnhout@bureauvanvliet.com

Bel 0227-501211 of mail: info@totalsystems.nl

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online