Greenity18

D E N A AM I S

‘Dready’ ALLIUM VINEALE

Een bulbil is een klein bolletje waar weer een nieuwe plant uit groeit.

Tekst: Arie Dwarswaard Fotografie: René Faas

Wat is de belangrijkste drijfveer voor elk levend organisme? Heel simpel: instandhouding van de soort. In de natuur is een schier onuitputtelijk scala aan varianten op dat thema te vinden. Van eenvou- dige windbestuivers, zoals de gras- sen, tot palingen die vanuit ons land op reis gaan naar de Sargassozee om daar te paaien, waarna de jonge glasaal zich via zeestromingen weer terug laat voeren naar Nederland. In de sierteelt zijn het de bloemen die allerlei vormen van voortplan- ting kennen: zaad, uitloper, knol of bol. Sommige soorten houden van een beetje extra zekerheid en hante- ren twee, soms zelfs drie strategie- en om uitsterven te voorkomen. Tot die categorie behoort Allium vineale ‘Dready’. Deze sierui heeft een bol in de grond, waaruit elk voorjaar weer planten groeien. Een bol is een overlevingsstrategie. Als het boven de grond bitter koud is of juist snoeiheet, dan is er altijd nog de bol vol reservevoedsel waarmee de plant betere tijden rustig ondergronds afwacht. Dat is voor deze selectie niet voldoende. Waar de gewone Allium vineale ofwel kraailook kan bloeien, maakt ‘Dready’ uitsluitend bulbillen die ook nog eens lange, groene, kronkelige steeltjes maken. In het woord bulbil schuilt het woord bulb, ofwel bol. En dat is het ook. We zien geen bloem, maar een steel vol nieuwe bolletjes. Die laten zich gemakkelijk vallen om, een- maal op de grond terechtgekomen, weer verder groeien. En zo blijft ‘Dready’ in leven. Zekerheid voor alles, ook bij deze groene sierui.5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online