Nakskov - Sanghæfte Folkesang på Nakskov Torv 1940

Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen mer rigt end her ned til den aabne Strand? Hvor staar Fuldmaanen over Kløverengen saa dejlig som i Bøgens Fædreland? Du danske, friske Strand, hvor Danebrogen vajer, Gud gav os den - Gud giv den bedste Sejer! Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland! Engang du Herre var i hele Norden, bød over England — nu du kaldes svag, et lille Land, og dog saa vidt om Jorden end høres Danskens Sang og Mejselslag. Du danske, friske Strand, Plovjernet Guldhorn finder, Gud giv dig Fremtid, som han gav dig Minder! Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland! Du Land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, hvor jeg har Rod, hvorfra min Verden gaar, hvor Sproget er min Moders bløde Stemme, og som en sød Musik mit Hjerte naar. Du danske, friske Strand, med vilde Svaners Rede, i grønne Øer, mit Hjertes Hjem hernede, dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland! H . C . Andersen.

ort Modersmaal er dejligt, det har saa mild en Klang; hvormed skal jeg det ligne og prise det i Sang? —

En højbaaren Jomfru, en ædel Kongebrud, og hun er saa ung, og saa yndig ser hun ud!

Hun lægger os paa Læben hvert godt og kraftigt Ord til Elskovs sagte Bønner, til Sejrens stolte Kor; er Hjertet trangt af Sorgen, og svulmer det af Lyst, hun skænker os Tonen, som lette kan vort Bryst. Og Aarene, de rulle og skiftes om paa Jord, og. vore Navne glemmes som Sne, der faldt i Fjor, og Slægt efter Slægt segner hen paa Nornens Bud: men hun er saa ung, og saa yndig ser hun ud!

Lembcke.

u danske Mand! af al din Magt syng ud om vor gamle Mor! En Krans af Hav og Fjord blev lagt om Huset, hvor hun bor.

Mod grønne, side Strande gaar stærke, stride Vande,

og over Kornets Guldglans

:|: staar Vikingestenen Vagt. :|:

Syng ud! —og Sorg fra Fortids Nat bli’r Smil paa hver Glædesdag; vor Himmel skifter Farve brat, men aldrig Folkets Flag. Som Danmarks blide Kvinder har røde, hvide Kinder, saa lyser Livets Friskhed :|: fra Frihedens dyre Skat.:]:

Made with FlippingBook - Online magazine maker