Teestrup - Om mad til spædbørn 1945

3

Teestrup. d. 10/9 4-5*

Herr

Hagenborg,

H a s l e v .

Modre til Spådbornene her har forespurgt om de muligvis kunde faa tildelt lidt Tvebakker eller Kiks da Bornenfe ikke synes at kunne blive måt af den Kost der i Ojeblikket er beregnet til dem.- Bornene er alle fodt i Maj Maaned.-

Teestrup Skole,

■ ' y ' * ) - V i ' ,

i •

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker