מסדרונות ארוכים שירה - טלי דביר לבנת

ים ִּ כ ֻ ר ֲ ת א ֹ נו ֹ רו ְּ ד ְ ס ִ מ ת ַ נ ְ ב ִ יר-ל ִ ב ְּ י ד ִּ ל ַ ט

Made with FlippingBook flipbook maker