Nakskov - Brev ang. beslaglæggelse af 4 skoler, 1946

—/ f & »

P.

Made with FlippingBook - Online magazine maker