Nakskov - Brev ang. beslaglæggelse af 4 skoler, 1946

—/ f & »

P.

Se ogsaa J -N r . 1 0 7 8 / 2 1 - 1 9 4 5 angaaende

Op g ø r e ls en .

der ved S k r i v e l s e a f 2 8 , Marts 1 9 4 6 , ( 1 0 0 / 2 1 S - 1 9 4 5 ) f r a L o l l a n d -

F a l s t e r s S t i f t am t er f r i g i v e t .

Genpart er t i l s e n d t S k o l e in s p e k t ø r e n s . D .

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker