Greenity14

C O L UMN

Tegeltjeswijsheid Emiel van Tongerlo — Verkoper Zabo Plant Emiel@zaboplant.nl

Tegeltjeswijsheden. Iedereen kent ze. Thuis heb- ben wij in het kleinste kamertje een scheurka- lender aan de wand met iedere dag een nieuwe spreuk met stof tot nadenken. ‘Na regen komt zonneschijn’ is een bekende en zeker van toepas- sing binnen ons bloembollenvak. Dit gezegde was ook het thema afgelopen maand tijdens de viering van de jaarlijkse katholieke oogstdankdag in het Noordelijk Zandgebied. Aangezien zowel regen als zonneschijn essentiële ingrediënten zijn die een goede oogst mogelijk maken, blijft de onzekerheid of deze beide elementen in de juiste proporties ko- men. Ook het bedrijfsleven gebruikt tegeltjeswijsheid: ‘Zonder strijd geen overwinning’. Pas na grote in- spanning wordt succes bereikt. Afgelopen najaar kreeg de bloembollenexport op China een f lin- ke dreun te verwerken. De onzekerheid op deze enorm belangrijke exportmarkt is flink toegeno- men. Nu de kruitdampen inmiddels wat opgetrok- ken lijken, blijkt de bloemenmarkt nog steeds te bestaan, maar zal er een flinke strijd geleverd moe- ten worden om met mogelijke nieuwe spelers een betrouwbare relatie op te bouwen. De tijd tikt ondertussen door, bollen moeten ge- plant worden en voor de leliehandel betekent deze onstabiele situatie dat er grote onzekerheid bestaat over waar het aanbod uiteindelijk heen moet nu kaarten opnieuw worden geschud. Discussies tussen handel en kwekerij over de cultivarkeuze worden met nóg meer vragen beëindigd. Het zal behoorlijk lastig worden. ‘Sterker door strijd’ is de wapenspreuk van Rot- terdam. Dit is zéker van toepassing in de sport. Hierbij gelden ziekte en blessures als voornaamste strijd alvorens succes mogelijk te kunnen maken. Zoals Johan Cruijff altijd zei: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’. Ieder mens moet keuzes maken en za- ken loslaten om tot prestaties te komen. En als je dan toch in de vijver bent gevallen, tast dan in je zakken om te kijken of er vis in zit!

10 mei 2018

11

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker