Greenity14

De Brexit zal grote impact hebben op de im- en export van plantaardig uitgangsmateriaal van en naar Engeland. Die waarschuwing klonk tijdens de themamiddag ‘Gevolgen van de Brexit voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal’ 20 april in Wageningen. Een goede voorbereiding kan het leed wat verzachten. Brexit zadelt sector op met formaliteiten

Tekst: Dick van Doorn | Fotografie: René Faas

E en van de consequenties van de Brexit is dat de Roos, juriste bij Plantum. “Het VK wil niet langer gebonden zijn aan EU-instituten. Het is te verwachten dat het VK de huidige EU-kwekersrechten gaat omzetten in aparte VK-kwe- kersrechten. Let wel, mits het lukt om overeenstemming te bereiken over het uittredingsverdrag.” De Roos raadt bedrijven daarom aan om ook rekening te houden met een scenario waarin de kwekersrechten komen te vervallen in het VK. Bedrijven zullen zich moeten afvragen of ze hun producten in dat geval nog wel aan het VK moeten blijven leveren. Zonder kwekersrechten kunnen Britse kwekers namelijk hun rassen gewoon vermeerderen. De Roos adviseert licentiecontracten met Engelse klanten EU-kwekersrechten in het Verenigd Koninkrijk (VK) vervallen. Tenzij het VK deze na de Brexit blijft erkennen. “Dat is onwaarschijnlijk”, meent Judith de

tijdig te evalueren. Staat hierin iets opgenomen over (eenzij- dige) beëindiging van het contract in geval van afloop van de bescherming? En wat er in zo’n geval met het plantmateri- aal moet gebeuren? Anders dan voor landbouw- en groentegewassen bestaat voor de sierteelt geen verplicht rassenregistratiesysteem. Voor verhandeling van rassen die in het VK niet specifiek geregistreerd zijn (bijvoorbeeld middels kwekersrecht) zal op verzoek van de controlerende instantie in het VK een zelf opgestelde rassenbeschrijving aan de leverancier gevraagd kunnen worden. Dit dient om de identiteit van een ras te kunnen vaststellen. EXTRA KOSTEN KWEKERSRECHT De aanvraag van kwekersrechten zal duurder worden doordat voor het VK een aparte kwekersrecht-aanmelding

12

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker