Greenity14

Bodem in balans: dat was het thema van de derde open dag van Natural Living and Growth (NLG) Holland. Ondanks het goede weer konden veel ondernemers tijd vrijmaken om aanwezig te zijn bij deze editie, die plaatsvond op het bedrijf van lid M.C. Zonneveld. ‘Vooruit naar vroeger’

Tekst en fotografie: Lilian Braakman

V olgens voorzitter Colja Corts van NLG Holland is de bodem een heel interessant onderwerp. “De bodem staat ieder jaar op de agenda. Een lid van NLG zegt wel eens: het is net een puzzel met duizend stukjes. Iedere keer ontdekken we een stukje dat we kunnen aanleggen. Zo wordt het beeld van de bodem steeds groter.” NLG Holland bestaat nu uit dertien leden. Op de open dag maakt Corts bekend dat er drie bedrij- ven zijn aangesloten bij de groep. De drie bedrijven – Noordbol, P.J. Uitgeest en Zn. en Smit Zevenbergen – zijn alle gevestigd op Texel. KENNIS SAMENVOEGEN In het plenaire gedeelte gaven Hans Huijbers, voorzitter ZLTO, en André

Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB, een presentatie. De kern van de boodschap van Huijbers was ‘vooruit naar vroeger’. “Als wij de uitslag van een bodemon- derzoek krijgen, zijn wij opgeleid om te bedenken hoe we deze uitslag kunnen verbeteren met chemie. Vroeger, toen wij deze chemie niet hadden, teelden onze opa ook bollen. Er is kennis verloren gegaan. Deze moeten wij terug zien te krijgen en samenvoegen met de kennis van nu. Ouders en grootouders wisten meer van de bodem dan de ondernemers nu. De huidige generatie is de eerste die de bodem slechter doorgeeft aan de vol- gende generatie dan dat ze hem gekregen hebben.” Verder daagde Huijbers de aanwezigen uit om te zeggen dat ze een trotse boer

waren. En om aan tegenstanders te vragen of ze het beter kunnen. “Dan blijft het stil. Het antwoord is echt ‘nee’. Dan heb je iets waar je het over eens bent. Bedenk dat je als boer de beste kwaliteiten hebt.” BODEMLEVENTEST Hoogendijk sprak over de route naar vitale teelt. Volgens hem zijn er prakti- sche testen. “In Engeland is er de ‘Soil My Undies-challenge’. Mensen begraven een katoenen onderbroek in mei of juni. Ze wachten een paar maanden en graven hem op. Wanneer je bodemleven goed is, blijft er van de onderbroek niks over. Hooguit een elastiekje.” Tijdens de open dag is er een onderbroek de grond in gegaan. Begin augustus zullen we zien wat er nog van over is.

Een ploegdemonstratie op de open dag trok veel aandacht.

10 mei 2018

10 mei 201810 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker