Greenity14

Expo Floriade Almere 2022 leeft nu al

April 2022 lijkt nog ver weg. Tegelijkertijd vliegen de weken om. Dus voor je het weet, lopen er drommenmensen over het Floriadeterrein in Almere. Voor die tijdmoet er nog van alles gebeuren omhet thema ‘Growing Green Cities’ vorm te geven. Hoe staat het daarmee? Tijd voor een update. Directeur Jan- WillemGriep vertelt er meer over. V anuit het kantoor van het Floriadeteam kijken we over het water uit op de bomen die al zijn aange- plant voor de tuinbouwtentoonstelling die in het voorjaar van 2022 opent. Aan de wand van de verga- derkamer waar we hebben plaatsgenomen, hangen impressies van de stadswijk in ontwikkeling. Directeur Jan-Willem Griep en zijn team hebben hun handen vol aan de voorbereidingen. Zelf komt Griep net terug van een overleg op het gemeente- huis, en na het interview staan er weer andere afspraken in de agenda. Want een expo van dit formaat, waar zoveel partij- en bij betrokken zijn en die straks een paar miljoen bezoekers moet gaan trekken, staat er niet zomaar. VIERKANT HART “We zijn nu de eerste fase aan het realiseren van het plan dat Winy Maas heeft ontworpen en alles verloopt volgens schema”, vertelt Griep. Hij wijst op de illustratie aan de wand. “Het is een vierkant terrein nabij het hart van de stad Almere, alle andere wijken liggen eromheen. Dat sluit mooi aan bij het thema dat is gekozen: Growing Green Cities. De zevende editie van de Floriade speelt in op de ontwikkeling dat 70 procent van de wereldbevolking in 2015 in stedelijk gebied woont. Hoe kunnen we de stad leefbaar en gezond houden, zijn vragen waar de expo op gaat inspelen. Er zou al een nieu- we wijk komen op deze plek. Nu komt hier eerst de Floriade met voorbeelden van de Groene Stad van de Toekomst, met voorbeelden van steden die hier ervaring in hebben en deze kennis delen. Het groene deel, het arboretum - een bomen-, planten- en bloemenbibliotheek - zal onderdeel blijven van de stadswijk die hier wordt gebouwd. Hier gaan we laten zien dat groen een antwoord geeft op allerlei maatschappelijke proble- men, naast de subthema’s voeding, energie en gezondheid.” Tekst: Monique Ooms | Beeld: Floriade

Het terrein is opgedeeld in kavels die elk voorzien zijn van een groene omlijsting bestaande uit bomen, planten, strui- ken en bloembollen. Dit is het Groene Stad Arboretum met een alfabetische indeling. Planten worden op hun Latijnse naam ingedeeld en alle bomen, planten en bloemen met een A staan bij elkaar en zo verder. “Nu leggen we de basis van het terrein. Waardevolle bomen die hier al stonden, zijn bewaard en verder is er ruimte gemaakt voor de kavels.” Op het terrein worden volop bomen geplant. “Dit zijn inzen- dingen vanuit de sector, veel kwekers uit het land hebben bomen beschikbaar gesteld. Onze oproep voor deelname heeft veel meer opgeleverd dan we hadden verwacht: in plaats van vierhonderd hebben we zo’n zeven- tot achthon- derd bomen ontvangen.” Griep begrijpt dat enthousiasme wel. “De Floriade is een prachtige etalage voor het groene product, zeker als het ook nog eens soorten zijn die een ge- zonde bijdrage leveren aan de Groene Stad van de Toekomst. Bovendien kun je als groenondernemer je klanten hiernaar- toe meenemen en laten zien hoe jouw product het in de praktijk van de stedelijke omgeving doet, in een omgeving met andere groenproducten en gebouwen.” BOVEN VERWACHTING Griep merkt dat het concept van de Groene Stad van de Toe- komst goed aanslaat in het vak. “Belangenorganisaties zoals Anthos, KAVB en LTO helpen ons daar ook bij. We werken goed met elkaar samen. Zij communiceren de boodschap van de Floriade naar hun achterban en blijkbaar werkt dat goed, want het enthousiasme is groot en overtreft tot nu toe onze verwachtingen. Daarbij heeft elke kweker natuurlijk zo zijn eigen motivatie om mee te doen. Die hoeft niet alleen com- mercieel te zijn. Je kunt hier ook je product planten om voor

20

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker