Greenity14

Wie meer wil weten over de Floriade, kijkt op www.floriade.nl. Voor vragen is directeur Jan-WillemGriep altijd aan- spreekbaar, via janwillem@floriade.nl.

altijd iets na te laten voor je nageslacht. Of omdat je een bijdrage wilt leveren aan het positieve imago van de sector.”

Na de bomen, volgt de aanplant van vaste planten en bloem- bollen. “Ontwerper Niek Roozen is nauw betrokken bij de Floriade, hij kent de sector goed en heeft een groot netwerk. Mede daardoor verlopen de contacten soepel. Uit de contac- ten die er tot nu toe zijn met de sector, leiden wij af dat de Floriade in het bollenvak leeft en dat er grote ambities zijn om actief in te zenden.” Kwekers van bloembollen en vaste planten die producten willen inzenden voor de Floriade, kunnen zich melden bij de KAVB. “Zij verzamelen de aan- meldingen en leiden ze door naar ons.” MAKING OF Om optimaal te kunnen profiteren van de Floriade, doet het team er van alles aan om de betrokkenheid bij de expo te ver- groten. “We betrekken mensen zoveel mogelijk bij ‘the ma- king of’ van de Floriade Almere 2022. Zo hebben we honderd- vijftig vrijwilligers voor ons aan het werk die rondleidingen geven. Daar is veel belangstelling voor: zowel bij bewoners als vanuit het bedrijfsleven, maar we leiden ook schoolkinderen rond. We merken echt dat de Floriade leeft. Verder organi- seren we een fietstocht in verschillende afstanden, zijn er tulpenvelden aangelegd in de bermen van de stad en groene ‘etalages’ aangeplant langs de route die naar de Floriade leidt. De bloembollen bloeien nu volop en dat wordt door bewoners enorm gewaardeerd. Zo grijpen we allerlei mogelijkheden aan om aandacht voor de expo te vragen.” En dat is nodig ook, want het imago van de groensector ligt nogal eens onder vuur. “Dit is het ideale podium om aan het imago te werken. De Floriade is de enige wereldexpo die in Ne- derland plaatsvindt en dat is op zichzelf al bijzonder. We willen daarbij vooral focussen op de oplossingen die groen biedt voor de verstedelijking van onze samenleving, hoe we daarmee het klimaat, de biodiversiteit, het welzijn en de gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Belangrijk is dat we straks dat verhaal goed weten te vertellen aan bezoekers. Daar hebben we de sec- tor hard bij nodig. Dit is de kans voor alle groenondernemers om te laten zien wat hun bijdrage daaraan is.” GREEN EMBASSY De Floriade mikt ook op buitenlandse deelnemers. “Dat traject loopt nu. We zijn druk bezig buitenlandse steden te werven die zich hier willen profileren met een eigen pavil- joen, oftewel ‘a Green Embassy’. Hier kunnen steden gasten ontvangen en vertellen hoe zij werken aan de groene stad, waar ze tegenaan lopen en wat ze al hebben gerealiseerd. Na de Floriade, als dit terrein een stadswijk van Almere wordt, krijgen deze paviljoens een andere bestemming.” Zo zal Almere zich de Floriade nog lang blijven herinneren.

10 mei 2018

21

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker