Greenity14

H E T PA N E L

Postbus 175 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10a | 2181 GA Hillegom T (0252) 536 950 www.kavb.nl | e-mail: kavb@kavb.nl www.facebook.com/deKAVB

Strengere controle op import is prima

De laatste jaren is handel met landen bui- ten de Europese Unie toegenomen door onder andere de opkomst van de digitale wereld. Hierdoor is het goed dat er strenge- re controles op de import zijn, zodat ziek- tes en plagen van buiten de Europese Unie zoveel mogelijk worden tegengehouden. Het is natuurlijk vervelend als er door de import ziekten en plagen het land binnen- komen. Alleen doordat we zo duurzaam be- zig zijn, kunnen we ziektes vaak moeilijker tegengaan als ze er wel doorheen komen. Middelen worden steeds meer aan banden gelegd. Maar mijn mening is dat een stren- gere controle op import prima is!

Jos Smakman Bloembollenteler Breezand

Nederland is een grote speler in de handel van tuinbouwgewassen. Ook veel uitgangs- materiaal zoals zaden en teeltmateriaal komt hier vandaan. Als Nederland die po- sitie wil behouden, zal strenge controle op import noodzakelijk zijn. Door het verbod op steeds meer chemische middelen, de klimaatverandering en toenemende handel wordt het al steeds moeilijker om ziekten en plagen te bestrijden. Als de importregels strenger worden, dan zal dat wel conse- quenties hebben voor de handelsbedrijven in plantaardig materiaal. Maar strengere importeisen kunnen misschien veel ellen- de voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen. Rutger van Eeden Teelt van tulp en narcis en teelt en broei van hyacint Noordwijkerhout

Wij hebben zelf geen import van planten of bollen, maar hebben ziekten en plagen ge- noeg. Op insleep van ziektes uit het buiten- land zitten we dus zeker niet te wachten. Met het oog op nog minder gebruik van middelen (neonicotinoïden) wordt de angst groter dat bepaalde ziektes en plagen niet meer te bestrijden zijn. Hierdoor kunnen wij onze producten dan niet meer naar het buitenland verkopen. Dat is geen goede zaak. Als de nieuwe wet een aanvulling is voor beter toezicht en controle ben ik voorstan- der. Nog een wens: beter toezicht en con- trole op list en bedrog bij milieugroepen en een tv-programma als Zembla.

Hedwig Damen Teelt en broei op pot van van tulp, narcis en hyacint Voorhout

ONDERTUSSEN OP TWITTER

Gert Kracht @GertKracht 20 apr. 2018

Markhorst Bloembollen @Markhorstvof 29 apr. 2018

Na een tip net even over het zuidelijkste punt van @SchoklandUNESCO gevlogen om daar de bollenvelden vast te leggen

Vanmiddag genoten vd #tulpenroute verzorgd door de Drentse #bollenteelt #bloembollen #bollenvelden #landschapspracht

Wendy Roozendaal @wendyroozendaal 30 apr. 2018 Woeste luchten en waanzinnig mooie bollenvelden! Het was genieten in de kop van NH vandaag!

Linda Van Der Slot @lindavdslot 22 apr. 2018

Vanavond allemaal naar het Jeugdjournaal kijken. Item over de toeristen die de velden ingaan en de borden van KAVB die uitleggen dat ze wèl mogen fotograferen maar niet erin!

28

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker