Greenity14

I NHO U D

8  In gesprek Erwin Cardol, directeur World Horti Center, wil tuinbouw- verhaal anders vertellen

39  Sociale media De Keukenhof hoopt op meer Nederlandse bezoekers door sociale media te gebruiken

16  Lelieshow Naamloze lelies laten bezoe- ker naar camera grijpen

Vaste rubrieken 6 In de media 8 In gesprek Erwin Cardol 11 Column Emiel van Tongerlo

In dit nummer 12 Brexit zadelt sector op met formaliteiten 15 Open dag NLG 16 Leliefeest op de Keukenhof 20 Expo Floriade Almere 2022 leeft nu al 22 Volwassen tulpenshow 33 Bloeiend handelssortiment op Dutch Lily Days 37 Kapiteyn redt callashow 38 Verbod neonicotinoïden: vooral lelie de dupe 39 Keukenhof wil meer Nederlandse bezoekers 41 Opbrengstregistratie tulpenoogst 2017 58 Hoe voldoet u aan vergroeningseisen?

19 Tech&Mech 25 5 minuten

Bernard Hazenberg

27 Stigastip 28 KAVB 34 Vakvenster 42 CNB 50 Anthos 53 Vaste planten 55 Ooit 56 Hobaho 61 Teeltverbetering

Doronicum orientale

Op de cover 38 Het verbod op neonicotinoïden vergroot de overlevingskans van bijen, maar drijft telers in het nauw. Vooral in de buitenteelt van lelies ontbreken alternatie- ven voor de insectenbestrijding.

62 Teeltadvies 66 De naam is ‘Ice Cream’

10 mei 2018

3

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker