Greenity14

‘We willen graag meer Nederlandse bezoekers’ Commercieel manager Keukenhof

Moet de Keukenhof nog reclame maken? Jazeker, is het stellige antwoord van commercieel manager Tom Schreuder. Vooral in eigen land valt er nog veel te winnen. Samenwerking en sociale media zijn daarbij essentieel. D oor Amsterdam rijdt elke dag een Keukenhof-tram. Wat com- mercieel manager Tom Schr- euder betreft is dit een mooi voorbeeld van samenwerking waar de Keu- kenhof steeds meer mee doet. “Samen met het Rijksmuseum en Lovers Canal Cruises konden we dit realiseren. In dergelijke vormen van samenwerking zien we echt mogelijkheden om meer Nederlanders naar de Keukenhof te krijgen.” Diezelfde doelgroep wil het lentepark ook bereiken door op 46 locaties in Nederland waar veel mensen langskomen, zoals NS-stations, re- Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

10 mei 2018 Dit jaar nieuw: slapen in het park. Ook hier lag samenwerking aan de basis van het succes. “We hebben dit samen met de Nederlandse vestiging van Booking.com gedaan en een tentenfabrikant. Blogster Nicolette Kluijver bracht de eerste nacht door met haar dochter en moeder. Een enorm succes, wereldwijd.” zomer nog even terug op het afgelopen seizoen, melden in het najaar dat we aan het planten zijn en tellen vanaf honderd dagen voor de opening weer af. Tijdens het seizoen gebruiken we Facebook om de actuele bloeistatus van het park te laten zien. Op die manier kunnen we de ver- wachtingen van de bezoeker managen.” En de bezoeker stuurt via Facebook en In- stagram (20.000 volgers) vooral de beelden van het park de wereld over. “De Keuken- hof is in het voorjaar de meest gefotogra- feerde plek in de wereld en die foto’s gaan vooral via deze kanalen de wereld over. Pas nog zaten er een paar eenden in de blauwe Muscaririvier. Een wereldfoto.” SLAPEN IN HET PARK Maar nieuwe media hebben meer te bie- den. Regelmatig doen bloggers en vloggers het park aan. “Dat zijn de influencers. Als zij mooie verhalen schrijven over het park en de bloemen, dan is dat een dubbel com- pliment. Soms vragen we zelf of iemand dit wil doen, zoals vorig jaar toen een Duitse blogster een week in een caravan berichten vanuit de Bollenstreek postte. Dat heeft goed gewerkt.”

clame te maken voor de Keukenhof. “We doen dat juist op openbaarvervoerlocaties, omdat we mensen het liefst op die manier hiernaartoe willen krijgen.” Maar waarom Nederlanders? “Op dit moment komt 20% van al ons bezoek uit Nederland. Ons bezoekersaantal groeit en die groei willen we ook in Nederland reali- seren. Om die reden besteden we een flink deel van onze energie aan de Nederlandse markt. We werken hiervoor ook nauw samen met ANWB, NS en Hema.” JONGER PUBLIEK Van die Nederlanders wil de Keukenhof vooral de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar bereiken, veelal gezinnen met kinderen. “Via sociale media is dat heel goed te doen. Als we een evenement hebben op het park, dan kunnen we via Facebook die doelgroep bereiken. Zij krijgen dit bericht vooral te zien.” Facebook helpt ook om de Keukenhof buiten Nederland op de kaart te zetten. Inmiddels zijn er ruim 150.000 volgers en in het seizoen komen er elke week duizend bij. Medewerkers volgen wat er op Facebook gebeurt. “We zien hoe er wordt gereageerd. In 99,9% van alle gevallen is dat positief. Tot nu toe hebben ruim dertig mensen kritiek geuit en die laten we staan. Facebook wordt ook gebruikt om vragen te stellen en die beantwoorden we.” Facebook is ook het ideale medium om bezoekers enthousiast te maken voor het nieuwe seizoen. “We kijken in de10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker