Greenity14

ADVERTORIAL

Paul van Leeuwen van BQ Support voert microscopisch onderzoek uit op een diagnostiek monster.

Snellere uitslag en meer informatie met virusscreeningdigitaal VSD+

Lisse, 23 april 2018 - Met de introductie van virusscreening- digitaal VSD+ bij tulpen en lelies zet BQ Support weer een stap in de verbetering van de diagnostiek in de bloembollen- sector. ”Bovendien kunnen klanten hun kennis zelf beter op- bouwen, dat is wellicht een nog groter voordeel”, verwachten Dion van der Sterren en Paul van Leeuwen van BQ Support. Bollentelers zijn gewend de uitslag van een virustoets schrif- telijk te ontvangen. Dankzij digitalisering is het nu mogelijk deze service uit te breiden met digitale foto’s en symptoom- beschrijving, die BQ Support sinds kort ook kan leveren met de dienst VSD+. ”Met een snellere doorlooptijd. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van een monster, en in veel gevallen binnen drie werkdagen, rapporteren we via de mail de uitslag op de vertrouwde manier, uitgebreid met de symptoombe- schrijving en de foto die we hier hebben gemaakt. Klanten bouwen daar hun eigen digitale bibliotheek mee op, waarop zij in volgende seizoenen kunnen terugvallen. En dus hun kennis over virusverloop en preventie in hun eigen partijen opbouwen”, licht Van Leeuwen toe. ”In de praktijk wisselen selectieteams gedurende de jaren. Met de digitale bedrijfsbi- bliotheek is hun kennis dan beter en sneller op peil.” Eerste stap bij tulpen en lelies BQ Support is gestart met VSD+ bij tulpen. Voor lelies is VSD+ nu ook beschikbaar. Andere gewassen volgen snel. ”Wij kunnen dit dankzij een nieuw computersysteem, dat speciaal hiervoor op maat is ontwikkeld”, vertelt directeur Dion van der Sterren. ”Het is een van de stappen die wij zetten in het digita- liseringstraject, dat zich overal in de bollensector voltrekt.” De procedure om de nieuwe service in te zetten is eenvou- dig. Klanten verzamelen maximaal drie planten met verge- lijkbare symptomen in voorgeleverde zakken, voorzien deze van de voorgedrukte labels en sturen dit monster naar BQ

Support. Uiterlijk binnen vijf werkdagen komt de uitslag van de screening op acht virussen per e-mail. Afhankelijk van die uitslag kunnen bij het ziekzoeken of de gewasbescherming direct de nodige maatregelen worden genomen. ”In ieder geval bouw je als telers kennis op over de partij waaruit het monster is genomen. Die komt in latere jaren van pas als hetzelfde symptoom wordt gesignaleerd. Dat kan inderdaad leiden tot minder noodzakelijke toetsing in het laboratorium en op die manier ook tot kostenbesparing”, aldus Van Leeuwen. Klanten betalen voor een strippenkaart met tien monsters € 170 en voor twintig monsters € 295 (beide excl. BTW). Efficiënt en onafhankelijk Op basis van de eerste reacties stelt Van der Sterren vast, dat dit een schappelijke prijs is. ”Als BQ Support kunnen wij efficiënt en kostenbesparend werken omdat we vanwege de digitalisering een geringere overhead hebben. Dat is logisch. De overgang van de diagnostiekservice van Wageningen University & Research naar BQ Support was een jaar geleden een voor de hand liggende stap gezien alle ontwikkelingen in de sector. Verder hebben wij met die overstap van Casper Slootweg en Paul van Leeuwen ook de kennis voor het bollenvak weten te behouden”, blikt hij terug op de een jaar geleden ingezette verandering. Onafhankelijkheid, integriteit en expertise zijn voor diag- nostiek essentiële voorwaarden, weet Van der Sterren. ”Al onze monsters gaan vanzelfsprekend geanonimiseerd naar het lab en uitslagen worden alleen met de opdrachtgever gedeeld. Tegelijk vinden wij het onze verantwoordelijkheid om in het belang van het bollenvak de algemene kennis die we opbouwen met telers te kunnen gaan delen. Die expertise toepassen is een sectorbelang”, kijkt hij vooruit.

greenity-bq support 180430.indd 1

03-05-18 12:13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker