Greenity14

Jaarlijks registreert Flynth adviseurs en accountants de opbrengsten van tulpen voor deelnemende bloembollenbedrijven. Opbrengstregistratie tulpenoogst 2017

Tekst: Flynth | Fotografie: René Faas

Z owel het type cultivar als de per roe geregistreerd en met elkaar verge- leken. Daarbij wordt rekening gehouden met de mutatie in de kraam. Uitbreiding of krimp vanuit de eigen kraam heeft immers invloed op het rendement. GOED RENDEMENT Op basis van de waarnemingen van Flynth blijkt dat teeltseizoen 2016/2017 wederom een goed jaar is geweest. De cijfers komen uit alle teeltgebieden van Nederland. Hoewel veel bedrijven zijn geconfronteerd met tegenvallers - zoals waterschade en zuur - stegen de rendementen per roe. De tulpenstatistieken laten zien dat het tulpenareaal inmiddels de 12.500 ha is gepasseerd (bron BKD). BOVENGEMIDDELD De gemiddelde opbrengst (excl. kraam- mutatie) is € 45,20 per roe. Het aantal afgeleverde tulpen per roe bedraagt 753 stuks. Bij ongeveer driekwart van de waar- nemingen lag de opbrengst per roe boven de € 40. Opvallend is ook dat bij 23 culti- vars het areaal meer dan 100 ha bedraagt. Totaal vormen zij ruim 40% van het totale areaal. Daarnaast leveren deze cultivars een bovengemiddelde opbrengst. Het be- staande assortiment zorgt nog steeds voor bovengemiddelde opbrengsten per roe. ‘STRONG GOLD’ Opmerkelijk is dat ‘Strong Gold’ al sinds 2010 verreweg de grootste cultivar is. In 2017 noteerde Flynth achttien bedrijven met deze cultivar, met een totale opper- vlakte van meer dan 90 ha (62.928 roe). De gemiddelde opbrengst van ‘Strong Gold’ bedraagt € 58,23 per roe exclusief kraammutatie. Ook opvallend is dat bij 33 cultivars de verkochte aantallen soms boven de 900 stuks per roe uitstegen. technische teeltresultaten worden vastgesteld. De opbrengsten wor- den in waarde (€) als ook in stuks

NIEUWE CULTIVARS Het aandeel nieuwe cultivars in de waar- nemingen is beperkt. Gevestigde cultivars blijven het leeuwendeel van het areaal tulpen uitmaken. Hoewel jaarlijks veel nieu- we tulpen worden uitgebracht, verdwijnen blijkbaar veel nieuwe tulpen weer snel van de markt of blijft hun invloed beperkt. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het teeltseizoen 2016/2017 € 61 per 1.000 stuks. PLANTGOEDVERKOPEN Ongeveer 4,8% van de opbrengsten wordt gerealiseerd door plantgoedverkopen. Het aandeel van plantgoedverkopen is de laat- ste jaren ongewijzigd. Opmerkelijk is dat niet de extra plantgoedverkopen zorgen voor een hogere opbrengst per roe, maar dat juist de hoeveelheid geteelde bollen per roe bijdragen aan het rendement.

WEBAPPLICATIE Deelnemers beschikken over een webap- plicatie om de gegevens te registreren. Daarmee kan de informatie digitaal aange- leverd en verwerkt worden. Binnenkort is de informatie via een app voor de telefoon ook inzichtelijk en beschikbaar. Hierdoor krijgen deelnemers sneller toegang tot actuele informatie over opbrengsten en resultaten.   Bent u geïnteresseerd in een opbrengstanalyse of -vergelijking? Of heeft u andere vragen? Neem vrijblijvend contact opmet Hans Tesselaar (088-2368397, hans.tesselaar@flynth.nl) of Richard Schaft (088-236 8553, richard.schaft@flynth. nl).

Opbrengsten van veertien cultivars in 2017

Cultivar

Opplant in roe per 1/1

Totale opbrengst per roe Stuks per roe Gem. prijs per 1.000 bollen (€) ex. kraam- mutatie incl. kraam- mutatie

AD REM

2.578 7.742 6.140 8.895 3.225

45,05 60,30 35,64 41,76 47,19 46,46 34,80 57,12 59,65 58,23 52,83 55,39 50,34 44,63 49,24

44,29 57,41 33,80 38,46 46,90 44,48 36,41 56,94 63,54 61,24 56,59 58,27 51,56 44,79 49,62

605 858 724 647 730 633 790 891 834 901 675 602 740 637 733

74 59 49 57 64 73 44 60 72 61 74 82 61 70 64

ANTARCTICA

DYNASTY KUNG FU LALIBELA

ORANGE PRINCESS 2.108

PURPLE FLAG PURPLE LADY

7.353 8.212 4.566 43.482 5.541 2.105 4.869 3.008

RENEGADE

STRONG GOLD STRONG LOVE SURRENDER

VERANDI VERONA

10 mei 2018

Gemiddeld

41

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker