Greenity14

CNB — 0252-431 431 Heereweg 347, 2161 CA Lisse geopend van 8.00 tot 17.00 uur www.cnb.nl

De groeneveiling- agenda van het CNB-veilingteam is aangenaam gevuld. Op 7 mei wordt het startsein voor het veilseizoen gegeven en daarna volgen een paar drukke weken met mooie veilingen. ‘We zijn erg tevreden over het aanbod.’

Veilseizoen op volle toeren

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

We spreken collega’s Ronald Walkier en Jan Meijer tussen de veilingbedrijven door. In aanloop naar het seizoen hebben ze het druk met klanten bezoeken en alle voorbereidingen treffen voor de groene veilingen die binnenkort op de rol staan. “Op 7 mei start het groeneveilingseizoen met de veiling bij J.M. Pen- nings Bloemenkwekerij & Handel B.V. in Noordwijkerhout. In de daaropvolgende veilweken hebben we nog twaalf opdrachten in de agenda staan. Daarbij gaat het in totaal om 97 hectare aan tulpen, narcissen, hyacinten, krokussen, irissen, Colchicums en Camassia’s voor veertien opdrachtgevers. Deels betreft het bollen voor droogverkoopassortiment, merendeels gaat het om soorten voor de broeierij.” EERSTE KEUZE De collega’s benadrukken nog maar eens dat er verschillende redenen kunnen zijn om groen te veilen. “In dit geval gaat het bij zes opdrachten om totale bedrijfsbeëindiging, bij drie bedrijven om teeltbeëindiging en voor de overige bedrijven is de groene vei- ling een middel om snel te kunnen schakelen in het sortiment.” Het aanbod betreft veel kwekersrechtelijk beschermde soorten die worden verkocht inclusief licentie. “De regel is dat de bedrij- ven die zijn aangesloten bij de desbetreffende kwekersvereniging bij verkoop de eerste keuze hebben. Dit is voor hen een ideale kans om hun partijen uit te breiden. Dat verklaart waarom een deel van het aanbod dat op de lijst stond, al is verkocht.” VEEL INTERESSE Jan en Ronald zijn ‘zeer tevreden’ over de kwaliteit van het aan- bod op de groene veilingen. “Het assortiment is kwalitatief goed

en bovendien zeer gangbaar.” Ronald vult aan: “In mijn rol van veilinginkoper ervaar ik dat er al veel interesse is voor de partij- en die worden aangeboden, daar zijn serieuze gesprekken over gaande. Sommige kopers volgen de partijen nu al.” DUIZEND KAVELS In de veilagenda valt op dat het programma op 15 mei is gewij- zigd. “De groene veiling die op deze dag stond gepland, vervalt omdat die middag om 14.00 uur de omvangrijke inventaris van Bakker.com sluit. Overigens belooft dit ook een interessante vei- ling te worden, met meer dan duizend kavels op het program- ma. De organisatie daarvan is in handen van CNB en Troostwijk. Een grote veiling dus, de moeite waard om je daar even op te oriënteren.” Verder benadrukken de collega’s nog dat tijdens de veildagen bij Warmerdam De Toekomst er ook gelegenheid is om de inventaris te bekijken die op 23 mei wordt geveild.

Meer informatie over het veilingprogramma is online te vinden op www.cnb.nl/veiling-agenda.

42

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker