Greenity14

VOO RWOO R D

Achterhoedegevecht

Hans van der Lee — Interim-hoofdredacteur h.v.d.lee@greenity.nl

U wist het vast al lang, maar het teeltseizoen 2016/2017 was een goed jaar. Waterschade noch zuur kon voorkomen dat de rende- menten per roe stegen, meldt accountantsbureau Flynth verderop in dit blad. Er staat bovendien inmiddels ruim 12.500 ha tulpen. Het grootste deel is ‘Strong Gold’ en de invloed van nieuwe cultivars is beperkt. Dat is jammer. Blijkbaar lukt het nog niet om een goed alternatief op de markt te brengen, al wordt er hard aan gewerkt. Of willen we er niet aan? Het alternatief moet vooral weinig middelen nodig hebben om gezond te blijven. Zo moeten we het in de sector straks zonder drie ne- onicotinoïden stellen. ‘Slecht nieuws’ en ‘het besluit deugt niet’ zijn de reacties vanuit de belangenbehar- tiging, maar het is een achterhoedegevecht. Uitzon- deringen worden moeilijker, toelatingen lastiger en het middelenpakket smaller. Uiteraard is daar geen snelle oplossing voor in de teelt. De lelies worden het meest getroffen. We moeten re- kening houden met opbrengstdalingen en andere manie- ren van telen. Managing director R&D Hans van den Heuvel van Hobaho by Dümmen Orange adviseerde tijdens het Flower Science Café afgelopen maand niet voor niets op een kritische blik op het assortiment. Duurzaammoet het zijn. Misschien kunnen we al iets van dat nieuwe assortiment laten zien op de Expo Floriade in Almere, al is 2022 best dichtbij. Het past in ieder geval bij het thema ‘Growing Green Cities’. Dan kunnen we daar laten zien hoe de vaste planten en bloembollen passen bij biodiversiteit, welzijn en gezondheid en als wapen tegen de verste- delijking.

10 mei 2018 VERANTWOORDELIJKHEID: De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingennietteplaatsendanweltewijzigenof intekorten.Overnamevanartikelen,berichtenof fotografie isuitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE: HansvanderLee(interim-hoofdredacteur),ArieDwarswaard,MoniqueOomsenLilianBraakman(vakredacteuren),AndréLeegwater(eind-enwebredacteur). FOTOGRAFIE: René Faas. VORMGEVING: Filie Nicola en Lianne van ’t Ende. UITGEVERS: KAVB en CNB. ADRES: Heereweg 347, 2161 CA Lisse, Postbus 31, 2160 AA Lisse, tel. 0252-431 117 of 0252-536 966(kantoorA.Dwarswaard),www.greenity.nl, info@greenity.nl. ABONNEMENTEN: (excl.6%BTW):Nederland€265,–per jaar,Europa€285,–per jaar,buitenEuropa€315,–per jaar. Aan- of afmelden bij John Meijer, tel. 0252-431 173, administratie@cnb.nl. Meer info over abonnementen op www.greenity.nl. ADVERTENTIES: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com. ISSN: 2589-4099.10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker