Greenity14

Carbon Footprint en Ethyleenbox goedgekeurd Komend jaar gaan onderzoekers de Carbon Footprint voor bloem- bollen en vaste planten actualiseren en een Ethyleenbox ontwikke- len om meer vat te krijgen op Fusarium. Op 5 april heeft de onder- zoekscommissie van Anthos dit besloten. De onderzoeksprojecten worden gefinancierd uit het onderzoeksbudget van iBulb. Tevens heeft de commissie de stand van zaken van lopende en onlangs afgeronde onderzoeksprojecten besproken. De huidige versie van de Carbon Footprint dateert uit 2010. Onder de titel ‘Carbon Footprint 3.0’ gaat PPO deze het komend halfjaar actualiseren. Het verzoek is afkomstig van het Platform Duurza- me Handel Bloembollen en Vaste Planten. Retailketens stellen in toenemende mate vragen aan handelsbedrijven over de carbon footprint (CO 2 -voetafdruk) van hun producten. Sinds 2010 is veel veranderd in het energieverbruik in bewaring en transport. Zo zal het model worden uitgebreid met opties van duurzame energie. Bij bloembollen zullen kleinverpakkingen worden meegenomen. Met de nieuwe Footprint kan de directe en indirecte CO 2 -uitstoot door het verbruik van fossiele brandstoffen in bewaring en transport nauwkeuriger en realistischer worden berekend. ETHYLEENBOX In relatie tot fusarium heeft de onderzoekscommissie een onder- zoek goedgekeurd waarbij het draait om het meten van de ethy- leenproductie van partijen bloembollen. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de ethyleenproductie van een partij een voor- spellende waarde heeft voor het risico op een fusariumuitbraak later in de bewaring. Onderzoekers van PPO gaan een meetkast genaamd Ethyleenbox ontwikkelen en metingen doen aan dertig partijen tulp. PARTICIPATIE IN PPSPROJECTEN Het onderzoek ‘Residu Indicator’ is afgerond en de laatste hand wordt gelegd aan het eindrapport. Gedurende het project zijn de resultaten regelmatig gebruikt om transparant antwoord te geven op vragen van afnemers. Het Eindrapport Luchtstromen in zeecon- tainers van PPO is ter beschikking gesteld aan de deelnemers van iBulb. PPO werkt momenteel enkele ideeën voor vervolgonderzoek uit. Tot slot is de stand van zaken van enkele publiek-private onder- zoeksprojecten in het kader van het Topsectorenbeleid besproken. Anthos participeert in de volgende projecten: 1) CATT-behandeling tegen tulpengalmijt; 2) Onderzoek naar een roofmijt om de tulpengalmijt in de bewa- ring te bestrijden; 3) Het Nieuwe Verwerken (HNV); 4) Op weg naar afzetgericht en virusvrij telen.

Postbus  |  AD Hillegom Weeresteinstraat  |  GA Hillegom T   | www.anthos.org | www.ibulb.org

Beeldmateriaal deelnemers Bulbs4Kids stroomt binnen

Impressie Engelse inzendingen

Het is even rustig geweest rond de campagne Bulbs4Kids, maar sinds de bloembollen boven de grond zijn, stromen de foto’s en video’s weer binnen. Dit seizoen nemen maar liefst 2.450 scholen in Nederland, Duitsland, Engeland en Canada deel aan de campagne. Later deze maand wordt hieruit de inzending met de mooiste bloementuin gekozen. Deze school wint de Gouden Bloembol 2018 en een speciale les over bloem- bollen. Neem een kijkje op de website www.bulbs4kids.com om de inzendingen en de vele foto’s en video’s te bekijken.

Nieuwe fotografie tulpen Beelden van tulpen zijn het meest aangevraagde beeld- materiaal uit de beeldbank van iBulb. Dit seizoen worden nieuwe beelden gemaakt van snijtulpen, tulpen-op-pot en tulpen in de tuin. De eerste beelden zullen binnenkort in de MediaFiler van iBulb beschikbaar zijn. Doel is zoveel mogelijk publiciteit via de media te genereren.10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker