Greenity14

C O L UMN

Tulip Event in Washington Op woensdag 18 april heeft Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, de Neder- landse bloembollensector en de handelsbetrekkingen tussen Nederland en de VS onder de aandacht gebracht bij zo’n zestig aanwezigen uit het politieke circuit van Washington. Decor was de residentie van de ambassadeur in Washington, waar vanwege het Tulip Event 10.000 tulpen in de tuin en op de vaas de stijlvolle omgeving versterkten. In zijn presentatie lichtte hij ook het concept van De Groe- ne Stad toe. Westerhof was daar op uitnodiging van de Nederlandse ambassadeur in Washington en zijn echtgenote.

Het slechtste jongetje van de klas

Henk Westerhof westerhof@anthos.org

10 mei 2018 Dat neemt niet weg dat het zo broodnodi- ge fundamentele onderzoek in de hoek zit waar de klappen vallen. Als er geen bereid- heid meer is om daarin te investeren, dan verliest Nederland niet alleen zijn expertise, maar ook zijn internationale concurrentie- positie. We moeten ons namelijk realiseren dat vele andere landen juist wel in het ont- wikkelen van nieuwe kennis investeren. Nederland dreigt dus achterop te raken en als we niet op onze tellen passen kunnen we zomaar het slechtste jongetje van de klas gaan worden. Dat is niet alleen slecht voor het imago van de sector, maar ik vrees dat u als ondernemer daar ook de wrange vruchten van gaat plukken. 10 mei 2018 10 mei 2018 Het onderzoek is altijd een van de pijlers onder onze sector geweest. Het heeft ertoe bijgedragen dat wij wereldwijd een toon- aangevende rol spelen. In vroeger tijden beschikte de sector zelfs over een eigen La- boratorium voor Bloembollen Onderzoek (LBO), waar in hoogtijdagen maar liefst 140 wetenschappers werkzaam waren. Het LBO werd na een lange en hevige be- stuurlijke strijd tussen de KAVB en de Bond ingelijfd bij Praktijkonderzoek Plant & Om- geving (PPO). Het tot een bouwval verwor- den laboratorium aan de Vennestraat werd snel daarna met de grond gelijk gemaakt en er verrees een nieuw onderkomen aan de Professor van Slochterenweg in Lisse. Daar is nu nog een handjevol onderzoekers aan het werk, maar aan het einde van dit jaar moeten zij de deur definitief sluiten. PPO heeft namelijk besloten om de onderzoeklo- catie in Lisse op te heffen. De Bollenstreek verliest daarmee een pareltje aan haar ‘bol- lenkroon’ en de sector zit met de gebakken peren. Nu komt deze ontwikkeling niet als een donderslag bij heldere hemel. Na de val van de product- en bedrijfschappen werd immers al duidelijk dat met name het on- derzoek het kind van de rekening zou wor- den. Des te knapper is het dat Proeftuin Zwaagdijk zijn hoofd wel boven water weet te houden. Daar wordt voornamelijk toege- past onderzoek uitgevoerd naar een breed assortiment tuin- en landbouwgewassen. Gelet op de groei van Zwaagdijk heeft Johan Kos daarmee kennelijk de juiste snaar bij de ondernemers geraakt.

Westerhof op de residentie van de ambassadeur in Washington

Golftoernooi de Bloembollen Open Op vrijdag 15 juni is het Golftoernooi de Bloembollen Open weer op Golfbaan Spaarnwoude. Spelers (en hun partners) die binding hebben met de bloembollen- sector kunnen deelnemen: zowel kwekers, handelaren, bemiddelaars als toeleve- ranciers. Op deze dag telt de prestatie, maar voert gezelligheid de boventoon. De dag wordt afgesloten met een muzikaal omlijst diner. Inmiddels heeft de wed- strijdleiding meer dan tachtig inschrijvingen ontvangen, maar er is nog plaats voor enkele spelers. Aanmelden kan bij j.vliet@planet.nl.

Nieuwe deelnemer Platform Duurzame Handel Jansen’s Overseas bv heeft het Manifest Platform Duurzame Handel Bloem- bollen en Vaste Planten ondertekend. Het aantal deelnemende bedrijven komt daarmee op negentien. In het manifest hebben de ondernemers hun ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit vastgelegd.

51

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker