Greenity14

P.van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse Postbus 6, 2160 AA Lisse T 0252 434777 F 0252 434677 www.hobaho.nl | info@hobaho.nl

Anita de Haan (r) en Hanh Nguyen: ‘Veel mogelijkheden voor groei van calla’.

Dümmen Orange maakt verdiepingsslag met calla

Dümmen Orange ziet vooral kansen in het callamarktsegment, benadrukken algemeen directeur calla van Dümmen Orange Hanh Nguyen en Anita de Haan, directeur veredeling bij Hoba- ho. “Er zijn nog veel mogelijkheden voor groei en bovendien past calla goed in ons programma. Zo heeft Dümmen Orange nogal wat klanten in het buitenland die, naast andere gewassen, ook calla telen. Verder geloven wij dat wij met de kennis en ervaring van onze R&D-afdeling op het gebied van veredeling kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en productiviteit van calla. Daarbij brengen wij ook onze kennis vanuit andere gewassen mee. Samen met de veredelingsexpertise die aanwe- zig is in de persoon van Carlo Randag bij Sande en de sterke veredelingslijn die we hebben overgenomen van Golden State BulbGrowers (GSBG) kunnen we calla echt verder brengen. We willen maximaal gebruik maken van de synergie die deze samen- werking oplevert.” WERELDWIJD De callaproductie is neergelegd bij Geerlings. “Geerlings nam al de productie van het GSBG-assortiment voor de Nederland- aan zijn bedrijfsactiviteiten. Daarmee werd het moederbedrijf van Hobaho een grote speler op de callamarkt. Wat levert dat op en hoe gaat het nu verder? In juni 2017 zette Dümmen Orange de stap om Sande, Geerlings en de productlijn van Golden State Bulb Growers toe te voegen

10 mei 2018 RESISTENTIE In de veredeling zal de focus niet alleen liggen op het introdu- ceren van soorten met een hoge sierwaarde. “Natuurlijk is dat belangrijk, maar daarnaast willen we ook werken aan producten die resistent zijn voor ziektes zoals Pythium en Erwinia, die lang houdbaar zijn op de vaas en in de bewaring en bovendien niet ontkleuren op de vaas. Wij hebben patenten aangevraagd voor resistentie tegen ziekten in andere gewassen en we verwachten die kennis ook te kunnen toepassen in calla. Al met al kunnen we met de stappen die we in het afgelopen jaar hebben gezet, echt een verdiepingsslag maken met calla. We hebben grote ver- wachtingen van het resultaat.” se markt voor zijn rekening. Geerlings heeft, als onderdeel van Dümmen Orange, nu ook de productie van GSBG in California overgenomen en houdt daarmee een groot deel van de bestaande markt in stand. Wij zien dit als een mooie kans om van Neder- land het wereldwijde centrum voor callaproductie te maken.” Dümmen Orange is zeker niet van plan om alle benodigde calla- knollen zelf te gaan vermeerderen. “Wij produceren een deel zelf en een deel zetten we uit in de markt, inclusief licenties. Dat zal alleen maar bijdragen aan de verdere bekendheid, productie en afzet van onze producten.” MARKTVRAAG Dümmen Orange ziet ook een belangrijke rol voor zichzelf weg- gelegd in het creëren van marktvraag. “Wij hebben, ook vanuit de andere productgroepen waarin we actief zijn, goede contacten met andere schakels in de keten. Die contacten zetten we in om de vraag naar calla verder te stimuleren. Vanuit marketing en sales zijn er interessante links met de retail, denk aan super- marktketens als Wal Mart, The Home Depot, Marks & Spencer, Lidl en Ikea. Ook die zullen we inzetten om de afzet een impuls te geven.”10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker