Greenity14

Agenda

t/m 16 mei Hortus Bulborum Limmen 14 mei Alliumkeuring KAVB 16 mei Leliekeuren 18 mei Masterclass Flower Science 23 mei Leliekeuren 28 mei Iriskeuring KAVB 30 mei Leliekeuren 1 juni CNB Leliedag Open Dag Onderzoekscentrum Innoventis 4 juni Iriskeuring KAVB Jaarevent Greenport 5 t/m 8 juni Dutch Lily Days

Masterplan Fusarium gestart

Om Fusarium aan te pakken in tal van teelten in de glastuinbouw is het Masterplan Fusa- rium gestart. In deze publiek-private samenwerking met financiering vanuit het ministe- rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), werken LTO Glaskracht Nederland, Wageningen University en Research en een aantal telers en gewascoöperaties samen in het vinden van geïntegreerde innovatie-oplossingen. In het project staan vier modelgewassen centraal: lisianthus, chrysant, potorchidee en sla. Door onderzoek aan deze gewassen willen partijen de kennis over Fusarium vergroten. Daarbij gaat het om diagnostiek, epi- demiologie en biologische bestrijding. Kennis die het onderzoek in één van de vier mo- delgewassen wordt opgedaan, is direct te vertalen naar de andere modelgewassen. Telers zijn binnen dit project betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe, duurzame middelen en aanpassingen in teeltsystemen.

Captain Calla Days Calla.nl open dagen Green Works Pioenendagen 5 t/m 15 juni CNB Irisweken CNB Pioenweken

RECTIFICATIE Onjuiste naam en functie

In het artikel ‘Kijk kritisch naar assortiment’ over het Flower Science Café in Greeni- ty nr. 13 op pagina 54 en 55 is gemeld dat een van de sprekers de heer Hans van den Hoek was. Dit is onjuist. Zijn naam is Hans van den Heuvel en zijn functie is managing director R&D bij Dümmen Orange.

► Kijk voor de volledige agenda op www.greenity.nl

De afgelopen periode en ook nu nog, zijn er tal van activiteiten voor de consument. Niet alleen de Keukenhof deelt de pracht van bloemen met het grotere publiek, er worden ook diverse routes door het land uitgezet waar men langs kan fietsen, autorijden of wandelen. Allemaal om de consument te laten genieten van de bloemen. Maar wat doet u als vakge- noot? Bezoekt u ook deze publieksevenementen? Belangrijk vindt u het zeker wel: 73 procent is het eens met de stelling. Stelling: ‘Publieksevenementen zijn voor vakgenoten een must om te bezoeken’

27 %

73 %

Nieuwe stelling

Op www.greenity.nl kunt u inmiddels reageren op de nieuwe stelling: ‘Zonder neonicotinoïden geen lelieteelt meer’

10 mei 2018

7

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker