Greenity14

‘Het tuinbouwverhaal anders vertellen’

Op 7 maart opende het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk zijn deuren. Dit kennis- en innovatiecentrum voor de internationale glastuinbouwsector brengt onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar onder één dak. Het centrum is dan ook een ideale bezoeklocatie voor vakgenoten uit diverse branches en voor de overheid. Demokwekerij Westland maakt onderdeel uit van het WHC. Greenity sprak met directeur Erwin Cardol. Waarom moest het World Horti Center (WHC) er komen? “Zoiets als het World Horti Center was er nog niet. Toch was er in de tuinbouwsector behoefte om een aantal partijen op één plek samen te brengen. Daarbij gaat het om onderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en de lokale, regionale en landelij- ke overheid. Er zijn drie mbo-scholen gevestigd in het pand, Demokwekerij Westland is hiernaartoe verhuisd en zowel op de beneden- als de bovenverdieping hebben zo’n honderd bedrijven die actief zijn in de tuinbouw – van veredeling en productie tot aan techniek – hier stands ingericht waar zij bezoekers kunnen ontvangen en informeren. Doordat we onder één dak werken, vinden we elkaar makkelijker voor samenwerkingsprojecten, er ontstaat een kruisbestuiving en dat stimuleert innovaties. Verder is het WHC een ideale plek voor bijvoorbeeld ministeries om buitenlandse bezoekers mee naartoe te nemen en te laten zien wat Nederland op het gebied van tuinbouw in huis heeft. Voordat het WHC er was, moesten zij verschillende bedrijven bezoeken en welke kies je dan? Nu vinden zij een actueel totaalbeeld op één adres. In diverse ruimtes kunnen ontmoetingen worden georgani- seerd, zoals het Rabotorium. Inmiddels heeft de sector ons ook daarvoor ontdekt. We verwachten zo’n 25.000 bezoekers per jaar.” Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Erwin Cardol DIRECTEUR DEMOKWEKERIJ WESTLAND Hij studeerde biotechnologie, was PR-manager bij ICT-bedrijf Logica en werkte als programmamanager voor Seed Valley. Op 1 maart werd hij directeur van Demokwekerij Westland, dat onder- zoek doet op het gebied van teeltsystemen, veredeling, techniek en gewasbescherming. De onderzoeksfaciliteit maakt deel uit van het World Horti Center, dat op 7 maart officieel werd geo- pend door Koningin Maxima. Het World Horti Center profileert zich als hét kennis- en innovatiecentrum voor de internationale glastuinbouwsector.

10 mei 2018 Hoe halen jullie opdrachten voor onderzoek binnen? “Demokwekerij Westland bestaat al sinds 2001. We hebben inmiddels een grote kring van vaste klanten opgebouwd en zij zijn met ons meeverhuisd. De opdrachten zijn divers. Zo kloppen producenten van gewasbeschermingsmiddelen bij ons aan om toelatingsonderzoek te doen of zij huren een ruimte om zelf onderzoek te doen. Op dit moment onder- zoekt een groep orchideeënkwekers hoe zij het energiege- Het WHC wil ‘een platform zijn waar bedrijfsleven, onder- zoek en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren’. Hoe gaan de deelnemers daar vorm aan geven? “De telersvereniging van Lisianthus wil graag toe naar een duurzamere teelt. Er is onderzoek nodig om dat te kunnen bewerkstellingen en daarvoor maken zij gebruik van onze faciliteiten. Studenten Horti Technics & Management van MBO Westland brengen teeltkennis in praktijk in diverse af- delingen. Zo zetten ze een teelt op, volledig van de opkweek van het product tot het telen, oogsten en verkopen daarvan. Dat zouden ze ook in opdracht van het bedrijfsleven kunnen doen. Doordat we met elkaar onder één dak zitten, is de ver- binding makkelijker gelegd. Daarin kunnen we nog verder groeien.”

9

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker