תקנון ועדי עובדים - מעודכן 2020

חברי וחברות ועדי העובדים,

ועד העובדים הוא התא הראשון והבסיסי של ההסתדרות במקום העבודה וליבה הפועם של העבודה המאורגנת. אנו עדים לשינויים בשוק העבודה וחיים במציאות משתנה. תקנון ועדי העובדים קובע את כללי פעולתו של ועד העובדים ואת הזיקה להסתדרות כאורגן חשוב ומרכזי בה והוא מתעדכן מעת לעת. תקנון ועדי העובדים הוא חלק מחוקת ההסתדרות ומגדיר את התחומים הרלוונטיים, הכללים ואת הפעולות, התפקידים, דרכי הבחירה וההתנהלות של ועד העובדים. כל אלו, נועדו על מנת לסייע בעבודתכם עם ציבור העובדים וההנהלות. כמי שהחל דרכו כיושב-ראש ועד עובדים, חוויתי את הנושאים איתם אתם מתמודדים מידי יום, אני מכיר ומוקיר את חשיבות פועלכם ומבין את הסוגיות עמן אתם מתמודדים בשגרה. על כך מגיעות לכם כל מילות ההערכה. חברי ועד העובדים הם נקודת המפגש הראשונה של ההסתדרות עם ציבור העובדים, אתם אלה שמהווים דוגמא ומודל לנחישות, התמדה ורצון לחולל שינוי. יש בידיכם עוצמה ואחריות, ויש לכם את הגיבוי של ההסתדרות. אני בטוח כי שיפור עבודת הוועדים תחזק את הקשר בין ההסתדרות והעובדים, ותסייע לכולנו להגן על העובדים טוב יותר, לשפר את מעמדם ואת תנאי העסקתם ובתוך כך לחזק את העבודה המאורגנת. .2020 אני מתכבד להגיש לכם את תקנון ועדי העובדים מעודכן לשנת התקנון המעודכן הונגש ונכתב לאור הניסיון שנצבר עם השנים תוך התאמה לשטח, לצרכים ולמציאות היום יומית שאנו חיים בה ופועלים בתוכה. יחד עם המדריך הכספי, הוא מהווה את הבסיס לכל פעולות ועד העובדים, הקשר והזיקה להסתדרות ולהתנהלות תקינה ונכונה. , יו"ר גיל בר-טל בהזדמנות זאת אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה ובראשם לעו"ד , על חנה שניצר-רהב הסתדרות המעו"ף ולראש הלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי עו"ד עבודתם המאומצת למען ועדי העובדים ועל העמל הרב שהשקיעו בכתיבת מדריך זה ועדכונו.

שלכם, ארנון בר-דוד יו"ר ההסתדרות

Made with FlippingBook - Online catalogs