page0014

סדרת זמר עברי- שרים לך מולדת

שישה מופעים,כל מופע הנו הפקת מקור של קשרי תרבות, העוסקת בתקופה או בדמויות מעצבות בתולדות הזמר העברי, כמו גם תכניות המוקדשות למלחינים, יוצרים מבצעים במוזיקה הישראלית.

תכנית שלישית בסדרה העמק הוא חלום יורם רותם מנחה: אורי הרפז ולהקת פינה בעמק, הלהקה משתתפים: הייצוגית של עמק יזרעאל אורי קריב בליווי הרכב נגנים ניהול מוסיקלי ופסנתר: האפוסשלעמק יזרעאל, השיריםשנכתבו בהשראתהחלוצים וההתיישבות העובדת.

תכנית שניה בסדרה מרוסיה באהבה אהרון פררה מנחה: סולן האופרה הטנור יותם כהן, משתתפים: עינת אהרונשטיין וטל סונדק

תכנית ראשונה בסדרה הלהקה משירי להקת הנחל המיתולוגית יואב גינאי מנחה: ששי קשת, שולה חן ולהקת שירלי משתתפים: אורי קריב בליווי הרכב נגנים ניהול מוסיקלי ופסנתר: הלהקה המובילה והמשפיעה ביותר בתולדות הלהקות הצבאיות בישראל, שהעשירה את המוזיקה הישראלית יותר מכל הרכב מוזיקלי בזמר העברי. מיטב השירים המוכרים 50- והאהובים של גדולי השנסוניירים הצרפתיים משנות ה אותם תבצע טילדה רג'ואן. 60- וה

אורי קריב בליווי הרכב נגנים ניהול מוסיקלי ופסנתר: השירם הרוסיים שליוו את המפעל הציוני וההתיישבות העובדת. משירי תנועתהנוער והלהיטיםהגדוליםשלמקהלת הצבע האדום שאומצו בחלום בישוב העברי בארץ ישראל והפכו לפס קול המוביל בזמר העברי.

20:30 בשעה 19.02.19 שלישי

20:30 בשעה 15.01.19 שלישי

20:30 בשעה 20.11.18 שלישי בחירה למנויים

בחירה למנויים

בחירה למנויים

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online