17.04.09 Salgsoppgave Eufemias Plass Syd[1]

Salgsoppgave – Eufemias Plass Syd Adresse og matrikkelnummer Endelig adresse tildeles senere. Gnr. 234, bnr. 91 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger B7 Bolig Syd AS ved Oslo S Utvikling AS (OSU) står som selger av boligprosjektet Eufemias Plass Syd. OSU er eid med hhv. 1/3 av Rom Eiendom AS, 1/3 av Entra Eiendom AS og 1/3 av Linstow AS. Hjemmelshaver Hjemmelshaver til gnr. 234, bnr. 91 er Bjørvika Hjemmel B7 AS. Tomt og grunnareal Hele felt B7 har et areal på 6248 kvm. Planlagt bebyggelse for Eufemias Plass er på til sammen ca. 34 100 kvm BRA; (i)Vestbygget på Eufemias Plass er ca. 8 600 kvm BRA beliggende mot Rostockgata og inneholder ca. 114 leiligheter og næring i 1. etasje, (ii) Kontorbygget på Eufemias Plass er ca. 19 500 kvm BRA og ligger mot Håkon 5´s gate og Dronning Eufemias gate, (iii) Sydbygget på Eufemias Plass er ca. 6 000 kvm BRA beliggende mot Bispekilen og inneholder ca. 51 leiligheter og næring i 1. etasje. Sameiet fremgår av situasjonsplan som ligger vedlagt salgsoppgaven. Parkeringsplasser / Kjellerbod Leilighetene selges uten rett til bruk av parkeringsplass. I kjelleretasjene vil diverse fellesarealer, boder, p-plasser mv. bli etablert. Kjellereiendommen er ikke ferdig arrondert og organisert, og kan inngå i hele eller deler av eiendommen Eufemias Plass eller fradeles som en egen anleggseiendom som også vil strekke seg under, og betjene andre eiendommer i Bispevika. Dersom kjellereiendommen organiseres som en anleggseiendom kan det bli aktuelt å foreta fradeling av arealer i kjellereiendommen (fellesarealer, mv.), for sammenslåing med eierseksjonssameiet der slike arealer alene tjener Eufemias Plass. Selger står fritt til å gjennomføre den organisering og arrondering av tomten eller kjellereiendommen som selger anser mest hensiktsmessig. Innkjøring til garasjeanlegget vil være fra Wismargata. Alle leilighetene har bruksrett til en sportsbod på ca. 6 kvm i kjeller (K1 og K2). Sykkelparkering er i

hovedsak inkludert i sportsbod og størrelse på bod er økt tilsvarende plass til én sykkel. Selger forbeholder seg retten til å foreta fordelingen av bod- og parkeringsplasser. Tinglyste servitutter (rettigheter og forpliktelser) Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen gnr. 234, bnr. 91:

- Erklæring/avtale med Oslo kommune og Hafslund Nett AS om adkomst, vedlikehold med mer, doknr. 196852, tinglyst 10.03.2014. - Bestemmelse om adkomstrett, fri ferdsel doknr. 924208, tinglyst 07.10.2015.

Det gjøres oppmerksom på at det på eiendommen vil bli tinglyst:

- Grunneiererklæring vedrørende utbedring av skade på vei som følge av garasjeanlegg. - Rettigheter og plikter for Eufemias Plass Sydbygget i forbindelse med transformator-stasjon plassert i plan 1 på Eufemias Plass Vestbygget. Trafoene dekker all bebyggelse på B7 samt kjelleren under hele B7 og anleggseiendommen i K1-K2 under Rostockgata. - Eksklusiv bruksrett (evt. tilleggsareal) for næringsareal på sameiets tomt.

Tinglyste servitutter på eiendom gnr. 234, bnr. 91 er i sin helhet tilgjengelig hos megler.

www.eufemiasplass.no/syd

post@roislandco.no

Made with FlippingBook - Online catalogs