Store Van - Katalog Ogólny - Catálogo General - PL ES

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA LA SEGURIDAD ESTÁ CERTIFICADA

13

CRASH TEST ECE-R17

Bezpieczne podróżowanie. Poszczególne komponenty zabudowy poddawane są licznym testom, w celu spełnienia wymogów określonych normami, a także oferować produkt sprawdzony , z certyfikatem jakości .

Viajar seguros. Los diferentes componentes del equipamiento se someten a numerosos tests para cumplir con las normas y garantizar un producto probado y certificado .

Made with FlippingBook - Online catalogs